Acțiunea umană

Murray Rothbard numea Acțiunea Umană “biblia economică a omului civilizat,” iar MisesRomania.org are privilegiul de a recomanda tratatul ca pe întâiul volum al Filocaliei cercetătorului cu discernământ, în domeniul științelor sociale. Atât este de cuceritoare armonia sănătoasă pe care o inspiră edificiul misesian, încât este greu de a nu-l include printre manifestările catafatice de prim rang ale unui întreg spiritual mai bogat. Folosul maxim de pe urma lecturii sale îl vor culege cei ce vor identifica spiritul misesian în toate părtile lucrării, situându-l, în venerabila tradiție asociată numelor lui M. N. Rothbard și ale discipolilor săi, deasupra literei lui Mises.

Primele trei părți ale lucrării explorează semnificația ideii de apriori metodologic și locul ei în cadrul științelor sociale, dezvoltând fundamentele praxeologiei, de la o primă analiză a categoriei de acțiune până la principiile generale ale cooperării sociale și la rolul acțiunii calculate. Înțelegerea catalacticii (teoria economică propriu-zisă), în cadrul căreia teoria prețurilor gravitează în jurul chestiunilor naturii și posibilității calculului economic, nu este posibilă fără un studiu aprofundat al acestor capitole introductive.

Cititorul va fi condus rapid către ideea că, la nivelul bazelor epistemologiei, empirismul literalmente ucide, iar raționalismul este dătător de viață. Însă abordarea neviciată (raționalistă) a dreptului și economiei, ca și interpretarea evenimentelor umane, presupune, pentru a-l parafraza pe Mises, prudență și subtilitate pe toate palierele, iar mințile necritice și superficiale s-au rătăcit în mod repetat, confundând cu neatenție diferitele metode epistemologice implicate în asemenea demersuri.

Mulțumim și pe această cale D-nei Bettina Bien Greaves, fără de care această traducere nu ar fi putut apărea pe site-ul nostru. Mulțumim, de asemenea, anticipat, tuturor celor care ne vor face sugestii de îmbunătățire a traducerii.

Traducere din limba engleză de Dan Cristian Comănescu

Cumpără tratatul în varianta tipărită


Descarcă în format PDF


Cuprins

Introducere

1. Economie și praxeologie [p.1]

2. Problema epistemologică a unei teorii generale a acțiunii umane [p.4]

3. Teoria economică și practica acțiunii umane [p.7]

4. Résumé [p.10]

Partea întâi: Acțiunea umană

Capitolul I. Omul care acționează

1. Acțiunea îndreptată către un țel și reacțiunea animală [p.11]

2. Condițiile prealabile ale acțiunii umane [p.13]

Despre fericire

Despre instincte și impulsuri

3. Acțiunea umană ca dată ultimă [p.17]

4. Raționalitate și iraționalitate; subiectivism și obiectivitate în cercetarea
praxeologică [p.19]

5. Cauzalitatea ca o condiție preliminară a acțiunii umane [p.22]

6. Alter ego-ul [p.23]

Despre efectul benefic al instinctelor

Țelul absolut

Omul vegetativ

Capitolul II. Problemele epistemologice ale științelor acțiunii umane

1. Praxeologie și istorie [p.30]

2. Caracterul formal și aprioric al praxeologiei [p.32]

Pretinsa eterogenitate logică a omului primitiv

3. Structurile a priori și realitatea [p.38]

4. Principiul individualismului metodologic [p.41]

Eu și Noi

5. Principiul singularismului metodologic [p.44]

6. Trăsăturile individuale și trăsăturile schimbătoare ale acțiunii umane
[p.46]

7. Domeniul și metoda specifice istoriei [p.47]

8. Concepție și înțelegere [p.51]

Istorie naturală și istorie umană

9. Despre tipurile ideale [p.59]

10. Metoda științelor economice [p.64]

11. Limitele conceptelor praxeologice [p.69]

Capitolul III. Teoria economică și revolta împotriva rațiunii

1. Revolta împotriva rațiunii [p.72]

2. Aspectul logic al polilogismului [p.75]

3. Aspectul praxeologic al polilogismului [p.76]

4. Polilogismul rasial [p.84]

5. Polilogism și înțelegere [p.86]

6. Pledoaria pentru rațiune [p.89]

Capitolul IV. O primă analiză a categoriei de acțiune

1. Scopuri și mijloace [p.92]

2. Ierarhia valorilor [p.94]

3. Ierarhia nevoilor [p.96]

4. Acțiunea ca schimb [p.97]

Capitolul V. Timpul

1. Timpul ca factor praxeologic [p.99]

2. Trecut, prezent și viitor [p.100]

3. Economisirea timpului [p.101]

4. Relația temporală dintre acțiuni [p.102]

Capitolul VI. Incertitudinea

1. Incertitudinea și acțiunea [p.105]

2. Semnificația probabilității [p.106]

3. Probabilitatea de clasă [p.107]

4. Probabilitatea de caz [p.110]

5. Evaluarea numerică a probabilității de caz [p.113]

6. Pariuri, jocuri de noroc și alte feluri de jocuri [p.115]

7. Predicțiile praxeologice [p.117]

Capitolul VII. Acțiunea în lume

1. Legea utilității marginale [p.119]

2. Legea randamentelor [p.127]

3. Munca umană ca mijloc [p.131]

Munca care gratifică direct și cea care gratifică indirect

Geniul creator

4. Producția [p.140]

Partea a doua: Acțiune în cadrul societății

Capitolul VIII. Societatea umană

1. Cooperarea umană [p.143]

2. O critică a concepției holiste și metafizice despre societate [p.145]

Praxeologie și liberalism

Liberalismul și religia

3. Diviziunea muncii [p.157]

4. Legea ricardiană a asocierii [p.159]

Erori curente referitoare la legea asocierii

5. Efectele diviziunii muncii [p.164]

6. Individul în cadrul societății [p.165]

Fabula comunității mistice

7. Marea societate [p.169]

8. Instinctul de agresiune și de distrugere [p.170]

Răstălmăciri curente ale științelor naturale moderne, îndeosebi ale
darwinismulu
i

Capitolul IX. Rolul ideilor

1. Rațiunea umană [p.177]

2. Viziune asupra lumii și ideologie [p.178]

Lupta împotriva erorii

3. Puterea [p.187]

Tradiționalismul ca ideologie

4. Meliorismul și ideea de progres [p.191]

Capitolul X. Schimbul în cadrul societății

1. Schimbul autistic și schimbul interpersonal [p.194]

2. Legături contractuale și legături hegemonice [p.195]

3. Acțiunea calculată [p.198]

Partea a treia: Calculul economic

Capitolul XI. Evaluarea fără calcul

1. Gradarea mijloacelor [p.200]

2. Ficțiunea trocului în teoria elementară a valorilor și a prețurilor [p.201]

Teoria valorii și socialismul

3. Problema calculului economic [p.206]

4. Calculul economic și piața [p.209]

Capitolul XII. Sfera calculului economic

1. Caracterul intrărilor monetare [p.212]

2. Limitele calculului economic [p.214]

3. Versatilitatea prețurilor [p.217]

4. Stabilizarea [p.219]

5. Rădăcinile ideii de stabilizare [p.223]

Capitolul XIII. Calculul monetar ca instrument al acțiunii

1. Calculul monetar ca metodă de gândire [p.229]

2. Calculul economic și știința acțiunii umane [p.231]

Partea a patra: Catalactica sau economia societății de piață

Capitolul XIV. Domeniul și metoda catalacticii

1. Delimitarea problemelor catalacticii [p.232]

Negarea teoriei economice

2. Metoda construcțiilor imaginare [p.236]

3. Economia de piață pură [p.237]

Maximizarea profiturilor

4. Economia autistă [p.243]

5. Starea de repaos și economia aflată în regim de rotație uniformă [p.244]

6. Economia staționară [p.250]

7. Integrarea funcțiilor catalactice [p.251]

Funcția antreprenorială în economia staționară

Capitolul XV. Piața

1. Caracteristicile economiei de piață [p.257]

2. Bunurile de capital și capitalul [p.259]

3. Capitalismul [p.264]

4. Suveranitatea consumatorilor [p.269]

Întrebuințarea metaforică a terminologiei care descrie stăpânirea politică

5. Competiția [p.273]

6. Libertatea [p.279]

7. Inegalitatea averilor și a veniturilor [p.287]

8. Profiturile și pierderile antreprenoriale [p.289]

9. Profituri și pierderi antreprenoriale într-o economie aflată în creștere
[p.294]

Condamnarea morală a profiturilor

Câteva observații despre sperietoarea consumului insuficient și despre
argumentul puterii de cumpărare

10. Promotori, manageri, tehnicieni și birocrați [p.303]

11. Procesul de selecție [p.311]

12. Individul și piața [p.315]

13. Propaganda de afaceri [p.320]

14. Das Volkswirtschaft [p.323]

Capitolul XVI. Prețurile

1. Procesul de formare a prețurilor [p.327]

2. Evaluare și estimare anticipativă [p.331]

3. Prețurile bunurilor de ordin superior [p.333]

O limitare a procesului de formare a prețurilor factorilor de producție

4. Contabilizarea costurilor [p.339]

5. Catalactică logică versus catalactică matematică [p.350]

6. Prețurile de monopol [p.357]

Tratamentul matematic al teoriei prețurilor de monopol

7. Buna voință [p.379]

8. Monopolul cererii [p.383]

9. Consumul afectat de prețurile de monopol [p.384]

10. Discriminarea prin prețuri din partea vânzătorului [p.388]

11. Discriminarea prin prețuri din partea cumpărătorului [p.391]

12. Conexitatea prețurilor [p.391]

13. Prețurile și venitul [p.393]

14. Prețurile și producția [p.394]

15. Himera prețurilor formate în afara pieței [p.395]

Capitolul XVII. Schimbul indirect

1. Mijloacele de efectuare a schimburilor și moneda [p.398]

2. Observații asupra unor erori larg răspândite [p.398]

3. Cererea de bani și oferta de bani [p.401]

Importanța epistemologică a teoriei lui Carl Menger referitoare la originea
banilor

4. Determinarea puterii de cumpărare a banilor [p.408]

5. Problema lui Hume și Mill și forța motrice a banilor [p.416]

6. Schimbări ale puterii de cumpărare induse de bani și de bunuri [p.419]

Inflația și deflația; inflaționismul și deflaționismul

7. Calculul monetar și schimbările puterii de cumpărare [p.424]

8. Anticiparea schimbărilor probabile ale puterii de cumpărare [p.426]

9. Valoarea specifică a banilor [p.428]

10. Însemnătatea relației monetare [p.430]

11. Substitutele monetare [p.432]

12. Limitarea emisiunii de mijloace fiduciare [p.434]

Observații referitoare la discuțiile despre libera competiție bancară

13. Volumul și compoziția deținerilor monetare [p.448]

14. Balanțele de plăți [p.450]

15. Ratele de schimb interregionale [p.452]

16. Ratele dobânzii și relația monetară [p.458]

17. Mijloace secundare de efectuare a schimburilor [p.462]

18. Interpretarea inflaționistă a istoriei [p.466]

19. Etalonul aur [p.471]

Cooperarea monetară internațională

Capitolul XVIII. Acțiunea pe parcursul trecerii timpului

1. Perspectiva în evaluarea perioadelor de timp [p. 480]

2. Preferința de timp ca premisă esențială a acțiunii
[p. 483]

Observații cu privire la evoluția teoriei preferinței
de timp

3. Bunurile de capital [p. 490]

4. Perioada de producție, perioada de așteptare și perioada
de planificare [p. 493]

Prelungirea perioadei de planificare dincolo de durata anticipată
a vieții actorului

Unele aplicații ale teoriei preferinței de timp

5. Convertibilitatea bunurilor de capital [p. 503]

6. Influența trecutului asupra acțiunii [p. 505]

7. Acumularea, menținerea și consumul capitalului [p. 514]

8. Mobilitatea investitorului [p. 517]

9. Banii și capitalul; economisirea și investițiile [p. 520]

Capitolul XIX. Dobânda

1. Fenomenul dobânzii

2. Dobânda originară

3. Nivelul ratelor dobânzii

4. Dobânda originară într-o economie aflată în schimbare

5. Calculul dobânzii

Capitolul XX. Dobânda, expansiunea creditelor și ciclul de afaceri

1. Problemele [p. 538]

2. Componenta antreprenorială a ratei brute de piață a dobânzi
[p. 539]

3. Prima de preț ca o componentă a ratei brute a dobânzii [p. 541]

4. Piața de credite [p. 545]

5. Efectele modificărilor relației monetare asupra dobânzii originare
[p. 548]

6. Rata de piață brută a dobânzii, așa cum este ea afectată
de inflație și de expansiunea creditului [p. 550]

Presupusa absență a depresiunilor într-un regim totalitar

7. Felul cum este afectată rata brută de piață a dobânzii
de deflație și de contracția creditelor [p. 566]

Diferența dintre expansiunea creditului și inflația simplă

8. Teoria monetară, sau bazată pe creditul de circulație,
a ciclului economic [p. 571]

9. Economia de piață așa cum este ea afectată de recurența
ciclului de afaceri [p. 574]

Erorile explicațiilor nemonetare ale ciclului de afaceri

Capitolul XXI. Munca și salariile

1. Munca introversivă și cea extroversivă

2. Bucuria și amarul muncii

3. Salariile

4. Șomajul catalactic

5. Ratele salariale brute și ratele salariale nete

6. Salariile și subzistența

O comparație între explicația istorică a ratelor salariale
și teorema regresiei

7. Felul în care oferta de muncă este afectată de dezutilitatea
muncii

Observații despre interpretarea populară a „Revoluției
industriale”

8. Felul cum sunt afectate salariile de vicisitudinile pieței

9. Piața mâinii de lucru

Munca animalelor și a sclavilor

Capitolul XXII. Factorii de producție non-umani

1. Observații generale privind teoria rentei

2. Relevanța factorului timp pentru întrebuințarea pământului

3. Pământul submarginal

4. Pământul ca spațiu ocupat

5. Prețurile pământului

Mitul pământului

Capitolul XXIII. Datele pieței

1. Teoria și datele [p. 647]

2. Rolul puterii [p. 648]

3. Rolul istoric al războaielor și al cuceririlor [p. 650]

4. Omul real ca un dat [p. 652]

5. Perioada de ajustare [p. 653]

6. Limitele drepturilor de proprietate și problemele costurilor externe și a economiilor externe [p. 655]

Economiile externe asociate creației intelectuale [p. 662]

Privilegii și cvasi-privilegii [p. 663]

Capitolul XXIV. Armonia și conflictul intereselor

1. Sursa ultimă a profiturilor și a pierderilor realizate pe piață [p. 665]

2. Limitarea procreației [p. 668]

3. Armonia intereselor „corect înțelese” [p. 674]

4. Proprietatea privată [p. 683]

5. Conflictele vremurilor noastre [p. 685]

Partea a cincea: Cooperarea socială în absența pieței

Capitolul XXV. Construcția imaginară a unei societăți socialiste

1. Originea istorică a ideii socialiste

2. Doctrina socialistă

3. Caracterizarea praxeologică a socialismului

Capitolul XXVI. Imposibilitatea calculului economic în regim socialist

1. Problema

2. Erori din trecut de concepere a problemei

3. Sugestii recente în vederea calculului economic socialist

4. Încercări succesive

5. Cvasi-piața

6. Ecuațiile diferențiale ale economiei matematice

Partea a șasea: Economia de piață obstrucționată

Capitolul XXVII. Statul și piața

1. Ideea unui al treilea sistem

2. Intervenționismul

3. Delimitarea funcțiilor guvernamentale

4. Simțul dreptății ca etalon ultim pentru acțiunile individului

5. Ce înseamnă laissez faire

6. Amestecul guvernamental nemijlocit în sfera consumului

Capitolul XXVIII. Intervenția prin impozitare

1. Impozitul neutru

2. Impozitul global

3. Obiective fiscale și cele nefiscale ale impozitării

4. Cele trei tipuri de intervenționism fiscal

Capitolul XXIX. Restricționarea producției

1. Natura restricțiilor

2. Prețul restricțiilor

3. Restricția ca privilegiu

4. Restricționismul ca sistem economic

Capitolul XXX. Amestecul în structura prețurilor

1. Statul și autonomia pieței

2. Reacția pieței la amestecul guvernamental

3. Ratele salariale minimale

Capitolul XXXI. Manipularea banilor și a creditului

1. Statul și banii

2. Aspectul intervenționist al legislației privind mijloacele de plată

3. Evoluția metodelor moderne de manipulare de banilor

4. Obiectivele devaluării banilor

5. Expansiunea creditului

6. Controlul ratelor de schimb valutar și înțelegerile comerciale bilaterale

Capitolul XXXII. Confiscarea și redistribuția

1. Filosofia confiscării

2. Reforma agrară

3. Impozitarea confiscatoare

Capitolul XXXIII. Sindicalismul și corporativismul

1. Ideea sindicalistă

2. Erorile sindicalismului

3. Elemente sindicaliste în politicile curente

4. Socialismul de breaslă și corporatismul

Capitolul XXXIV. Teoria economică a războiului

1. Războiul total

2. Războiul și economia de piață

3. Războiul și autarhia

4. Inutilitatea războiului

Capitolul XXXV. Principiul bunăstării împotriva principiului pieței

1. Argumentele împotriva economiei de piață

2. Sărăcia

3. Inegalitatea

4. Insecuritatea

5. Dreptatea socială

Capitolul XXXVI. Criza intervenționismului

1. Fructele intervenționismului

2. Epuizarea fondului de rezervă

3. Sfârșitul intervenționismului

Partea a șaptea: Locul științei economice în societate

Capitolul XXXVII. Caracterul deosebit al științei economice

1. Singularitatea științei economice

2. Teoria economică și opinia publică

3. Iluzia vechilor liberali

Capitolul XXXVIII. Locul științelor economice în învățământ

1. Studiul științelor economice

2. Profesia de economist

3. Prognozarea ca profesie

4. Teoria economică și universitățile

5. Educația generală și teoria ecnomică

6. Teoria economică și cetățeanul

7. Teoria economică și libertatea

Capitolul XXXIX. Teoria economică și problemele esențiale ale existenței umane

1. Știință și viață

2. Știința economică și judecățile de valoare

3. Cunoașterea economică și acțiunea umană


*. Titlul original: Human Action, Henry Regnery, 3rd rev. ed., Chicago,
1966.

©Translated and published online with the permission of Mrs. Bettina
Bien Greaves on behalf of the Estate of Mrs. Ludwig (Margit) von Mises.

© 2002 Institutul Ludwig von Mises – România pentru versiunea
în limba română.

Avatar photo
Scris de
Ludwig von Mises
Discută

Autori la MisesRo

Arhivă

Abonare

Newsletter MisesRo

Frecvență

Susține proiectele Institutului Mises

Activitatea noastră este posibilă prin folosirea judicioasă a sumelor primite de la susținători.

Orice sumă este binevenită și îți mulțumim!

Contact

Ai o sugestie? O întrebare?