Etica libertății

Murray N. Rothbard este cel care a pus cel mai bine în evidență – urmând linia lui Molinari – teribilul non-sequitur al liberalismului clasic conform căruia piața, deși este în general cea mai bună modalitate de soluționare a problemelor economice ale producției de bunuri și servicii, ea eșuează când e vorba de furnizarea legii și serviciilor de protecție.

De asemenea, tot el a recuperat adecvat tradiția dreptului natural, punând bazele unei discipline științifice a eticii având ca nucleu conceptul de proprietate privată – central atât în economie cât și în drept.

Analiza rothbardiană marcată de intransigență logică, metodologică și morală pune în lumină – spre bucuria celor ce mai cred în posibilitatea și viabilitatea cumsecădeniei – justețea și eficiența, realismul și fezabilitatea ordinii proprietății private – acel sistem din care agresiunea instituționalizată a fost integral extirpată. În ultimă instanță e vorba de o respingere decisivă a teoriilor ce au în centru „fecunditatea răului” – făcut cu măsură și de către cei chemați – ca soluție la problemele pe care le ridică – și le-a ridicat dintotdeauna – cooperarea socială. În mod fericit, teoria rothbardiană consună cu aspirațiile Sfinților Părinți ai Bisericii, lămurind cadrul instituțional exterior compatibil (singurul, de altfel) cu strădaniile pe calea împlinirii întregii virtuți.

Traducere din limba engleză de Dan Cristian Comănescu și Mihai-Vladimir Topan.

(Cuprinsul va fi continuat odată cu traducerea și publicarea următoarelor capitole.)

Prefață

PARTEA ÎNTÂI

INTRODUCERE: LEGEA NATURALĂ

1. Legea naturală și rațiunea

2. Legea naturală ca „știință”

3. Legea naturală împotriva legii pozitive

4. Legea naturală și drepturile naturale

5. Sarcina filosofiei politice

PARTEA A DOUA

TEORIA LIBERTĂȚII

6. O filozofie socială de tip Crusoe

7. Relațiile interpersonale: schimbul voluntar

8. Relațiile interpersonale: proprietate și agresiune

9. Proprietate și agresiune

10. Problema furtului de pământuri

11. Monopolul asupra pământului: trecut și prezent

12. Legitima apărare

13. Pedepsele și proporționalitatea

14. Copiii și drepturile lor

15. „Drepturile omului” ca drepturi de proprietate

16. Informația, adevăr și fals

17. Mita

18. Boicotul

19. Drepturile de proprietate și teoria contractelor

20. Situațiile limită

21. „Drepturile” animalelor

PARTEA A TREIA

STATUL ȘI LIBERTATEA

22. Natura statului

23. Contradicțiile interne ale statului

24. Aspectul moral al relațiilor cu statul

25. Despre relațiile între state

PARTEA A PATRA

TEORII CONTEMPORANE ALTERNATIVE ALE LIBERTĂȚII

26. Economia utilitaristă a pieței libere

27. Isaiah Berlin despre libertatea negativă

28. F.A. Hayek și conceptul de coerciție

29. Robert Nozick și imaculata concepție a statului

PARTEA A CINCEA

SPRE O TEORIE A STRATEGIEI LIBERTĂȚII

30. Spre o teorie a strategiei libertății

Traducere de Dan Cristian Comănescu, cu excepția capitolelor 6 – 12, traduse de Mihail Vladimir Topan.


Traducere după M. N. Rothbard The Ethics of Liberty, New York University Press,1998.

© The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 36832

© 2005 Institutul Ludwig von Mises – România pentru versiunea on-line în limba română.

Avatar photo
Scris de
Murray N. Rothbard
Discută

Autori la MisesRo

Arhivă

Abonare

Newsletter MisesRo

Frecvență

Susține proiectele Institutului Mises

Activitatea noastră este posibilă prin folosirea judicioasă a sumelor primite de la susținători.

Orice sumă este binevenită și îți mulțumim!

Contact

Ai o sugestie? O întrebare?