Etica libertăţii

Murray N. Rothbard este cel care a pus cel mai bine în evidenţă – urmând linia lui Molinari – teribilul non-sequitur al liberalismului clasic conform căruia piaţa, deşi este în general cea mai bună modalitate de soluţionare a problemelor economice ale producţiei de bunuri şi servicii, ea eşuează când e vorba de furnizarea legii şi serviciilor de protecţie.

De asemenea, tot el a recuperat adecvat tradiţia dreptului natural, punând bazele unei discipline ştiinţifice a eticii având ca nucleu conceptul de proprietate privată – central atât în economie cât şi în drept.

Analiza rothbardiană marcată de intransigenţă logică, metodologică şi morală pune în lumină – spre bucuria celor ce mai cred în posibilitatea şi viabilitatea cumsecădeniei – justeţea şi eficienţa, realismul şi fezabilitatea ordinii proprietăţii private – acel sistem din care agresiunea instituţionalizată a fost integral extirpată. În ultimă instanţă e vorba de o respingere decisivă a teoriilor ce au în centru „fecunditatea răului” – făcut cu măsură şi de către cei chemaţi – ca soluţie la problemele pe care le ridică – şi le-a ridicat dintotdeauna – cooperarea socială. În mod fericit, teoria rothbardiană consună cu aspiraţiile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii, lămurind cadrul instituţional exterior compatibil (singurul, de altfel) cu strădaniile pe calea împlinirii întregii virtuţi.

Traducere din limba engleză de Dan Cristian Comănescu şi Mihai-Vladimir Topan.

(Cuprinsul va fi continuat odată cu traducerea şi publicarea următoarelor capitole.)

Prefaţă

PARTEA ÎNTÂI

INTRODUCERE: LEGEA NATURALĂ

1. Legea naturală şi raţiunea

2. Legea naturală ca „ştiinţă”

3. Legea naturală împotriva legii pozitive

4. Legea naturală şi drepturile naturale

5. Sarcina filosofiei politice

PARTEA A DOUA

TEORIA LIBERTĂŢII

6. O filozofie socială de tip Crusoe

7. Relaţiile interpersonale: schimbul voluntar

8. Relaţiile interpersonale: proprietate şi agresiune

9. Proprietate şi agresiune

10. Problema furtului de pământuri

11. Monopolul asupra pământului: trecut şi prezent

13. Pedepsele şi proporţionalitatea

14. Copiii şi drepturile lor

15. „Drepturile omului” ca drepturi de proprietate

16. Informaţia, adevăr şi fals

17. Mita

18. Boicotul

19. Drepturile de proprietate şi teoria contractelor

20. Situaţiile limită

21. „Drepturile” animalelor

PARTEA A TREIA

STATUL ŞI LIBERTATEA

22. Natura statului

23. Contradicţiile interne ale statului

24. Aspectul moral al relaţiilor cu statul

25. Despre relaţiile între state

PARTEA A PATRA

TEORII CONTEMPORANE ALTERNATIVE ALE LIBERTĂŢII

26. Economia utilitaristă a pieţei libere

27. Isaiah Berlin despre libertatea negativă

28. F.A. Hayek şi conceptul de coerciţie

29. Robert Nozick şi imaculata concepţie a statului

PARTEA A CINCEA

SPRE O TEORIE A STRATEGIEI LIBERTĂȚII

30. Spre o teorie a strategiei libertăţii

Traducere de Dan Cristian Comănescu, cu excepţia capitolelor 6,7,8,9, traduse de Mihail Vladimir Topan.


Traducere după M. N. Rothbard The Ethics of Liberty, New York University Press,1998.

© The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama, 36832

© 2005 Institutul Ludwig von Mises – România pentru versiunea on-line în limba română.

Discută

Newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru. Nu scriem des, dar, când scriem, e ceva important.

Cuprins

Contact

Ai o sugestie? O întrebare?

Susține proiectele Institutului Mises

Activitatea noastră este posibilă prin folosirea judicioasă a sumelor primite de la susținători.

Orice sumă este binevenită și îți mulțumim!