Pentru o nouă libertate: Manifestul libertarian

Pentru o nouă libertate: Manifestul libertarian

Pentru o nouă libertate: Manifestul libertarian este răspunsul lui Murray Rothbard la întrebarea „Dar cine va construi drumurile?” și la veșnicele ei surate care apar ca niște furii la cea mai mică invitație de respingere a Statului din punctele strategice pe care le-a ocupat în societate. Dar cine va îngriji de sănătatea oamenilor? Dar cine va impune limitele în care exprimarea liberă va fi îngrădită? Dar cine va apăra persoanele, proprietățile și națiunea? Dar cine va produce banii? Dar cine va educa tânăra generație? Dar cine va elimina poluarea? Și, pentru a ne înscrie în duhul prezentului: Dar cine va institui stări de urgență și carantine? Dar cine va păzi imunitatea de turmă?

Cartea a fost publicată de Rothbard în 1973, în calitate de mentor al Partidului Libertarian american, care abia luase ființă. Este un manifest politic, dar cine crede că este doar un program de acțiune se înșală. Cartea stă la mijlocul celor aproape 20 de ani între care Rothbard și-a publicat marile sale opere conceptuale: tratatul de economie Man, Economy, and State (1963) și tratatul de drept Etica libertății (1982). Dacă cele două sunt dedicate în primul rând cercetătorilor, Manifestul aduce concepte din ambele să lumineze problemele concrete și arzătoare ale societății americane. Putem spune că aveți în față un scurt tratat de drept și economie, aplicat celor mai importante probleme ale oricărei societăți. Capitol cu capitol, Rothbard se aproprie de o problemă, îi descrie istoria, explică principiile care ar trebui să o guverneze, arată de ce aranjamentul instituțional existent nu reușește să rezolve acea problemă pentru că încalcă principii economice sau legale și sugerează cum ar fi rezolvată acea problemă într-o lume liberă.

Această hotărâre de a urmări principiile până la ultimele consecințe, cu strălucirea și rigoarea care îi erau caracteristice, îl pune pe Rothbard în poziția de Mr. Libertarian. Situarea politică a lui Rothbard nu e nici doar la stânga, nici doar la dreapta. Libertarianismul lui Rothbard ia calea regală. Este vechiul liberalism în căutarea purității, a coerenței fără rest. Într-o veselie inocentă, dar conștientă de geniul său, invadează și stânga și dreapta. De la stânga taie prostiile colectiviste și păstrează libertățile civile, dreptul asupra propriului corp și pacifismul, de la dreapta se descotorosește de militarismul truculent sau de finanțismul fraudulos și păstrează libertățile piețelor. Sinteza lui are ambiția de a se conecta la tradiția liberalismului clasic și de a reînvia în ea radicalismul libertății fără rest. Pentru Rothbard, singura cale spre viitor este printre Scila „liberalismului” modern de stânga (care, în lumea anglo-saxonă, a și furat cuvântul, pervertindu-i sensul clasic) și Caribda conservatorismului pentru care dreapta înseamnă mai degrabă războaie, cumetrii și moralitate cu sila.

Oricine are nevoie de o terapie cu radicalismul argumentat al lui Rothbard, pentru a se detoxifica de multele erori care otrăvesc opinia publică sau măcar pentru a-și justifica mai bine obiecțiile.

Citește în variantă PDF

Cumpără din Librărie

Citește în format HTML

Introducere, de Tudor Gherasim Smirna

1. Tezaurul liberal: Revoluția americană și liberalismul clasic

Partea I: Crezul libertarian

2. Proprietate și schimb

3. Statul

Partea a II-a: Soluții liberale pentru probleme curente

4. Problemele

5. Servitutea involuntară

6. Libertatea personală

7. Împotriva socialismului educațional

8. Asistența și statul asistențial

9. Împotriva socialismului monetar

10. Sectorul public, I: Statul în afaceri

11. Sectorul public, II: Șoselele și străzile

12. Sectorul public, III: Poliția, dreptul și tribunalele

13. Conservare, ecologie și creștere

14. Războiul și politica externă

Partea a III-a: Epilog

15. O strategie pentru libertate

Addendum

Națiuni prin consimțământ

***

Titlul original: Murray N. Rothbard, For a New Liberty. The Libertarian Manifesto, ediţie
revizuită, Fox & Wilkes, San Francisco, 1994.

© 2002 by The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.

© 2004 Institutul Ludwig von Mises – România pentru ediția în
limba română.

Avatar photo
Scris de
Murray N. Rothbard
Discută

Autori la MisesRo

Arhivă

Abonare

Newsletter MisesRo

Frecvență

Susține proiectele Institutului Mises

Activitatea noastră este posibilă prin folosirea judicioasă a sumelor primite de la susținători.

Orice sumă este binevenită și îți mulțumim!

Contact

Ai o sugestie? O întrebare?