Manifestul liberal

Murray N. Rothbard - Manifestul liberal

1. Tezaurul liberal: Revoluţia americană şi liberalismul clasic

Partea I: Crezul liberal

2. Proprietate şi schimb

3. Statul

Partea a II-a: Soluţii liberale pentru probleme curente

4. Problemele

5. Servitutea involuntară

6. Libertatea personală

7. Împotriva socialismului educaţional

8. Asistenţa şi statul asistenţial

9. Împotriva socialismului monetar

10. Sectorul public, I: Statul în afaceri

11. Sectorul public, II: Şoselele şi străzile

12. Sectorul public, III: Poliţia, dreptul şi tribunalele

13. Conservare, ecologie şi creştere

14. Războiul şi politica externă

Partea a III-a: Epilog

15. O strategie pentru libertate

Titlul original: Murray N. Rothbard, For a New Liberty. The Libertarian Manifesto, ediţie revizuită, Fox & Wilkes, San Francisco, 1994.

© 2002 by The Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.

© 2004 Institutul Ludwig von Mises - România pentru ediţia în limba română.


© Institutul Ludwig von Mises - România