Seminar Emanuel Neuman: Limitele puterii statului

Seminar Emanuel Neuman: Limitele puterii statului

Emanuel Neuman, prieten și mentor de tinerețe al lui N. Steinhardt, care îl amintește de multe ori în Jurnalul fericirii (ca „Manole”, sursă a multor vorbe de duh), este probabil singurul caz de liberalism clasic lipsit de ambiguitate din spațiul românesc până în pragul (și-n timpul, firește) perioadei comuniste. Autor al unei teze de doctorat intitulată Limitele puterii statului (susținută public în 1937), Neuman exprimă o poziție liberală coerentă, foarte aproape de ideea statului minimal, sau „paznic de noapte”: non-intervenționism absolut în economie, ne-implicare a statului în educație, cultură, familie, religie etc. Iată o mostră din gândirea lui:

„Când legea se bagă în sufletul oamenilor, când nu ține seamă de ce se cuvine și de ce nu se cuvine, nimic mai puțin de mirare decât că se formează o pornire generală în vederea ocolirii legilor care stânjenesc. Dacă legea conține și sancțiuni, lumea se învață să le considere ca lipsite de un caracter infamant, ca pe simple riscuri de care n-ai cum să scapi.

Cea mai importantă dintre categoriile de fraude e frauda fiscală. Ea e în directă legătură cu nerespectarea limitelor puterii Statului, cu nerespectarea naturii lucrurilor. Pentru toate atribuțiile pe care Statul le-a luat asupra sa trebuie bani cu nemiluita. Gratuitatea serviciilor publice nu e decât o greșeală de optică. Nu există servicii pe care Statul să le poată presta gratuit decât acelea pe care anumiți cetățeni ar dori să le plătească din punga lor, nesiliți de nimeni. Altfel, ca să poată da unora servicii gratuite e nevoie ca alții să plătească mai mult decât valoarea reală a serviciilor prestate, căci tot ce produce Statul revine mai scump.

Nevoia fiscală nu e îndestulătoare pentru a motiva încălcarea dreptății. Impozitul e imoral când e excesiv sau când e încasat prin metode greșite și în asemenea cazuri împinge la fraudă. Mărimea impozitului e prin ea însăși imorală și are efecte rele. E un lucru observat demult. Excesul impozitelor are ca urmare denegarea de dreptate, pierderea libertății, slăbirea moralei.

Frauda [fiscală] nu se datorește atât imoralității contribuabililor, cât imoralității guvernelor.”

Academia privată vă propune, ca modul în cadrul seminarului Cărți mici, idei mari, să discutăm Limitele puterii statului, lucrarea principală a lui Neuman. Deși scrisă până în 1937, lucrarea parcă se referă la tot pasul la ziua de azi.

Cum se desfășoară întâlnirile?

În cadrul fiecărei întâlniri vor fi prezentate pe scurt – de către lector și, eventual, participanți – ideile principale din capitolele cărții propuse, după care vor urma runde de dezbateri. La înscriere, participanții primesc cartea în format electronic.

Lector: Mihai-Vladimir Topan, Președinte al Institutului Ludwig von Mises – România, Conf. univ. dr. ASE – București, Fondator alAcademiei Private

Data începerii: 1.06.2016 (miercuri, orele 18.30)

Număr întâlniri: 3

Frecvență: săptămânal (ultimul seminar planificat 15.06.2016)

Durată: cca 2h/întâlnire

Locație: Sediul ILvM-R și al Academiei Private – Calea Călărașilor 161, et. 2, cam. 26, sector 2, București.

Preț: 50 RON/seminar. Preț redus pentru studenți, elevi și pensionari 40 RON. Plata se face cash în cadrul primului seminar sau prin transfer bancar.

Număr participanți: maxim 10 cursanți.

Discută

Autori la MisesRo

Arhivă

Abonare

Newsletter MisesRo

Frecvență

Susține proiectele Institutului Mises

Activitatea noastră este posibilă prin folosirea judicioasă a sumelor primite de la susținători.

Orice sumă este binevenită și îți mulțumim!

Contact

Ai o sugestie? O întrebare?