O notă asupra cărților

Cei care doresc să continue să citească despre știința economică ar trebui să se orienteze către o lucrare de dimensiuni și dificultate medii. Nu știu să existe vreo carte care să satisfacă aceste cerințe, dar s-au tipărit câteva care, împreună, o fac. O carte excelentă (126 de pagini) este Essentials of Economics (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education), de Faustino Balvé, care expune pe scurt principiile și politicile economice.

O carte care tratează aceleași subiecte, dar într-un spațiu mai larg (327 de pagini), este Understanding the Dollar Crisis de Percy L. Greaves (Belmont, Mass.: Western Islands, 1973). Bettina Bien Greaves a adunat o serie de conferințe pe teme economice în două volume numite Free Market Economics (Foundation for Economic Education).

Cititorul care vrea să înțeleagă și se simte pregătit pentru asta, ar fi bine să citească după aceea cartea Human Action de Ludwig von Mises (Chicago Contemporary Books, 1949, 1966, 907 pagini) [Acțiunea umană]. Această carte extinde unitatea logică și precizia științei economice mai mult decât o face oricare altă lucrare anterioară. O lucrare în două volume, scrisă la treisprezece ani după apariția lucrării Human Action, este Man, Economy and State (Mission, Kan.: Sheld Andrews and McMeel, 1962, 987 pagini), al cărei autor este un fost student al lui Mises, Murray N. Rothbard. Această lucrare conține materiale originale și penetrante; expunerea este de o luciditate admirabilă, iar modul în care a fost concepută o face, din unele puncte de vedere, mai bună pentru studiu decât marea lucrare a lui Mises.

Cărți de dimensiuni reduse care tratează anumite probleme economice sunt: Planning for Freedom de Ludwig von Mises (South Holland, III.: Libertarian Press, 1952) și Capitalism and Freedom de Milton Friedman (Chicago: University of Chicago Press, 1962). Ar mai fi și un excelent pamflet scris de Murray N. Rothbard: What Has Government Done to Our Money? (Santa Ana, Calif.: Rampart College, 1964, 1974, 62 pagini) [Ce le-a făcut Statul banilor noștri?]. Autorul acestei cărți a publicat o lucrare care tratează problema serioasă a inflației, The Inflation Crisis, and How to Resolve It (New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1978).

Lucrări recente care analizează ideologiile actuale și noile dezvoltări ale acestora dintr-un punct de vedere similar lucrării de față este lucrarea mea: The Failure of the „New Economics”: An Analysis of the Keynesian Fallacies (Arlington House, 1959); The Road to Serfdom (1945) de F. A. Hayek și monumentala carte a aceluiași autor: Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960). Cartea lui Ludwig von Mises, Socialism: An Economic and Sociological Analysis (Londra: Jonathan Cape, 1936, 1969) este cea mai devastatoare și completă critică adusă vreodată doctrinelor colectiviste.

Bineînțeles, cititorul nu trebuie să scape din vedere lucrarea lui Frédéric Bastiat Economic Sophisms (1844) și mai ales eseul What Is Seen and What Is Not Seen.

Cei care sunt interesați de studiul clasicilor economiei ar fi bine să-i studieze în ordine cronologică inversă. Astfel, îi sfătuiesc să citească în ordine: Philip Wicksteed, The Common Sense of Political Economy, 1911; John Bates Clark, The Distribution of Wealth, 1899; Eugen von Böhm-Bawerk, The Positive Theory of Capital, 1888; Karl Menger, Principles of Economics, 1871; W. Stanley Jevons, The Theory of Political Economy, 1871; John Stuart Mill, Principles of Political Economy, 1848; David Ricardo, Principles of Political Economy and Taxation, 1817; și Adam Smith, The Wealth of Nations, 1776.

Știința economică se dezvoltă în multe direcții. S-au scris sute de cărți doar pe subiecte specializate cum ar fi banii și funcționarea băncilor, comerț exterior și relații financiare internaționale, impozite și finanțe publice, control guvernamental, capitalism și socialism, relații între salarii și forța de muncă, dobândă și capital, economia agriculturii, chirie, prețuri, profituri, piețe, concurență și monopol, valoare și utilitate, statistică, cicluri economice, bogăție și sărăcie, spațiu locativ, asigurări sociale, servicii publice, matematică economică, studii ale diferitelor industrii și de istorie economică. Dar nimeni nu poate să înțeleagă în fapt aceste domenii particulare dacă nu cunoaște principiile de bază ale științei economice și interconexiunile complexe dintre toți factorii economici. După ce a citit suficient de multă economie generală, atunci poate fi sigur că va găsi singur lucrările de calitate în domeniul său particular de interes.

Avatar photo
Scris de
Henry Hazlitt
Discută

Autori la MisesRo

Arhivă

Abonare

Newsletter MisesRo

Frecvență

Susține proiectele Institutului Mises

Activitatea noastră este posibilă prin folosirea judicioasă a sumelor primite de la susținători.

Orice sumă este binevenită și îți mulțumim!

Contact

Ai o sugestie? O întrebare?