Introducere

Mulți socialiști nu s-au preocupat niciodată de problemele economiei politice, nu au încercat niciodată să clarifice condițiile în care oamenii desfășoară activități economice. Alții, dimpotrivă, s-au ocupat intens de economia politică a trecutului și a prezentului și s-au străduit să conceapă un sistem economic al societății “cetățenești.” Ei s-au deprins în a critica relațiile de producție ale economiei “libere,” dar au omis sistematic să aplice și la economia mult râvnitei societăți socialiste clarviziunea caustică pe care au etalat-o, nu întotdeauna cu succes. În descrierile pompoase ale utopiștilor, ceea ce ține într-adevăr de domeniul economicului este întotdeauna foarte restrâns. Ei susțin că în țara huzurelii propăvăduită de ei porumbeii fripți vor zbura direct în gurile tovarășilor, dar, din păcate, neglijează să explice în ce mod se va realiza acest miracol. Tocmai când încep să devină mai clari în ceea ce privește domeniul economic, eșuează repede, amintindu-ne de fanteziile lui Proudon despre bursa trocurilor, așa încât nu este greu să ne dăm seama de erorile lor logice. Când marxismul a interzis solemn adepților săi să se ocupe de probleme economice situate dincolo de exproprierea expropriatorilor, nu a făcut prin aceasta nimic deosebit, căci și “utopiștii” au neglijat, în prezentările lor, domeniul economic, rezumându-se numai la ilustrarea aspectelor exterioare și, bineînțeles, a urmărilor favorabile determinate de noua ordine a lucrurilor.

Indiferent dacă venirea socialismului se recunoaște sau nu ca o necesitate inevitabilă în evoluția umanității, sau dacă de la naționalizarea mijloacelor de producție se așteaptă pentru oameni cea mai mare fericire ori cel mai lamentabil dezastru, va trebui totuși să admitem că cercetările asupra condițiilor unei activități economice pe baze socialiste nu sunt de tratat doar ca “un exercițiu mental și un mijloc de a promova claritatea politică ori consecvența.” [1] Într-o vreme în care ne apropiem tot mai mult de socialism și, într-un anume sens, ne aflăm chiar în mijlocul lui, investigarea problemelor economiei socialiste câștigă în semnificație pentru explicarea a ceea ce se întâmplă, printre altele, și în jurul nostru. Pentru înțelegerea fenomenelor politico-economice ale Germaniei de azi și ale țărilor vecine din răsărit, demult nu mai este suficient ceea ce ne oferă analiza economiei de schimb. Aici trebuie deja să abordăm elementele societății socialiste într-o măsură considerabilă. În astfel de circumstanțe, încercările de a clarifica natura economiei socialiste nu necesită nici o justificare specială.

————————————

[1] Kautsky, Die soziale Revolution, ediția a-3-a, Berlin 1911, II, pag. 1

Avatar photo
Scris de
Ludwig von Mises
Discută

Autori la MisesRo

Arhivă

Abonare

Newsletter MisesRo

Frecvență

Susține proiectele Institutului Mises

Activitatea noastră este posibilă prin folosirea judicioasă a sumelor primite de la susținători.

Orice sumă este binevenită și îți mulțumim!

Contact

Ai o sugestie? O întrebare?