Prefaţă la ediţia a doua în limba spaniolă

Jesús Huerta de Soto - Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice
cuprins

După succesul primei ediţii a cărţii Moneda, creditul bancar și ciclurile economice, care s-a vândut repede, sunt încântat să prezint publicului vorbitor de limba spaniolă ediţia a doua. Pentru a evita confuziile și a ușura munca cercetătorilor și savanţilor, conţinutul, structura și paginaţia primei ediţii au fost păstrate în cea de-a doua, cu toate că a fost examinată riguros și s-au eliminat toate greșelile de tipar.

În urma unui deceniu caracterizat de o mare expansiune a creditului și lansarea unui mare avânt financiar, evoluţia evenimentelor economice din 1999 până în 2001 a fost marcată de prăbușirea valorilor bursiere și apariţia unei recesiuni care a cuprins simultan Statele Unite, Europa și Japonia. Aceste circumstanţe au oferit o ilustrare mai bună și mai completă a analizei prezentate în această carte decât cele existente când a fost publicată prima ediţie, în 1998. Pentru că statele și băncile centrale au ales să reacţioneze la atacurile teroriste asupra Centrului Comerţului Mondial (World Trade Center) din New York prin manipularea ratelor dobânzii, reducându-le până la niveluri de minim istoric (1% în Statele Unite, 0,15% în Japonia și 2% în Europa), expansiunea masivă a mediilor fiduciare injectate în sistem vor prelungi și împiedica realinierea necesară a structurii reale de producţie și, pe deasupra, este posibil să provoace o periculoasă stagflaţie. Date fiind aceste condiţii economice îngrijorătoare, care s-au tot repetat de la apariţia sistemului bancar actual, nădăjduiesc foarte tare ca analiza din această carte să-l ajute pe cititor să înţeleagă și să interpreteze fenomenele care îl înconjoară și, de asemenea, să aibă o influenţă pozitivă asupra opiniei publice, a colegilor mei universitari și asupra autorităţilor din guvern și banca centrală, responsabile de politicile economice.

Au apărut diverse recenzii ale primei ediţii ale acestei cărţi și le sunt recunoscător eminenţilor lor autori pentru multele comentarii favorabile.[1] Cu toţii au recomandat traducerea acestei cărţi în limba engleză și acest lucru este acum înfăptuit. Sper, cu voia Domnului, ca prima ediţie engleză a acestei cărţi să fie publicată în curând în Statele Unite și, astfel, să fie disponibilă unora dintre cele mai influente cercuri academice și politice.

În ultimii ani, acest manual a fost folosit cu succes ca suport de curs în semestrul dedicat teoriei monetare, bancare și a ciclurilor economice din cursurile de Economice politică și Introducere în economie, iniţial la Universitatea Complutense din Madrid și apoi la Facultatea de drept și știinţe sociale a Universităţii Rey Juan Carlos, de asemenea din Madrid. Această experienţă educaţională a fost fundamentată pe o abordare instituţională și vădit multidisciplinară a teoriei economice și cred că această metodă poate fi aplicată ușor și cu succes oricărui alt curs asociat cu teoria bancară (Politică economică, Macroeconomie, Teorie monetară și financiară etc.). Această experienţă nu ar fi fost posibilă fără interesul acut și entuziasmul manifestate de sute de studenţi pe măsură ce studiau și discutau învăţăturile conţinute în acest volum. Această carte, pe care s-au străduit să o studieze, le este dedicată și le mulţumesc tuturor. Fie să-și cultive în continuare spiritul critic și curiozitatea intelectuală pe măsură ce avansează spre treptele mai înalte și din ce în ce mai fertile ale călătoriei lor formative.[2]

Jesús Huerta de Soto

Madrid

6 decembrie 2001
[1] Le sunt recunoscător îndeosebi lui Leland Yeager (Review of Austrian Economics 14, nr. 4, 2001, p. 255) și lui Jörg Guido Hülsmann (Quarterly Journal of Austrian Economics 3, nr. 2, 2000, p. 85–88) pentru remarcile făcute.

[2] Comentariile asupra acestei ediţii secunde sunt binevenite la adresa huertadesoto@dimasoft.es.

cuprins
© Institutul Ludwig von Mises - România