Există proprietate asupra ideilor („proprietate intelectuală”)?

Există proprietate asupra ideilor („proprietate intelectuală”)?

Un argument rothbardian controversat este punctat de Cristian Comănescu în traducerea pe care o dă Eticii libertății, prin următoarea notă, de găsit aici:

Pentru o critică viguroasă a ideii de proprietate asupra informației și a ideilor de proprietate intelectuală derivate din ea, a se vedea online Stephan N. Kinsella, Against Intellectual Property [pdf]. Kinsella arată că singura proprietate care poate fi protejată legal, în conformitate cu principiul de homesteading, este cea asupra corpului și a obiectelor tangibile dobândite prin apropriere originară, transferuri pașnice sau producție. Acestea pot fi liber structurate, în limitele respectării egalei libertăți a celorlalți, ceea ce exclude orice așa-zise drepturi asupra informației. Altminteri, ar rezulta că ideile, descoperirile, sau „invențiile” lui X anulează cumva drepturile de proprietate prealabile ale lui Y. Astfel, în exemplul cursei de șoareci, dacă cineva poate copia cursa de șoareci fără a încheia nici un contract restrictiv prealabil și fără a încălca proprietatea tangibilă a cuiva, Brown („inventatorul”) nu are nici un drept de a-l opri. Într-adevăr, nu este nevoie de „un drept mai mare decât al cumpărătorului” (Green) asupra cursei de șoareci, cum greșit sugerează Rothbard, ci de faptul că, spre deosebire de cumpărător, imitatorul (Black) nu a acceptat să renunțe la drepturile sale prealabile, de a-și structura oricum dorește proprietatea, inclusiv în forma oricărei curse de șoareci – și de a comercializa rezultatul. Simplul fapt că Brown desoperă un mod specific de a-și structura proprietatea sa nu limitează dreptul preexistent al celorlalți de și-o structura pe a lor la fel. Este adevărat că inovatorul Brown poate condiționa prezentarea sau vânzarea către Green de semnarea unei clauze, prin care cel din urmă se angajează să-i plătească celui dintâi o anumită sumă dacă survine o anumită situație specificată. Dar aceasta nu are nimic de a face cu vreun drept „rezidual” al lui Brown asupra vreunei informații, ci este o simplă tranzacție condiționată. Același raționament face irelevantă distincția între patente și copyright-uri, conform căreia primele s-ar referi la descoperiri care pot fi făcute de multiple persoane independent, iar ultimele la „invenții unice”, care n-ar putea fi decât copiate. Esențialul este că oricine are dreptul să-și structureze sau formateze proprietatea oricum dorește și acest drept de proprietate nu-i poate fi amputat de felul cum își gestionează alții proprietatea lor, în absența unui contract de cedare a sa. Rezultă imediat nulitatea de drept a tuturor presupuselor „drepturi intelectuale”, inclusiv a așa-ziselor „drepturi” ale lui Brown „asupra ideilor din capul lui Black”. Dacă am admite totuși, de dragul discuției pur academice, invocarea genezei acestor idei din capul lui Black, ca fundament pentru o distincție fără consecințe juridice, ar rezulta că trebuie stabilit dacă ideile din capul lui Black sunt rezultatul ideilor din capul lui Green, sau ar fi ajuns oricum acolo (în care caz argumentul „mărimii excedentare” cade). Dar aceasta este în sine o sarcină imposibilă, neexistând criterii obiective pentru a stabili contrafactual ce ar fi existat în capul cuiva, dacă istoria ar fi fost alta.

Avatar photo
Scris de
Tudor Gherasim Smirna
Discută

Autori la MisesRo

Arhivă

Abonare

Newsletter MisesRo

Frecvență

Susține proiectele Institutului Mises

Activitatea noastră este posibilă prin folosirea judicioasă a sumelor primite de la susținători.

Orice sumă este binevenită și îți mulțumim!

Contact

Ai o sugestie? O întrebare?