Prefaţă la ediţia a treia în limba spaniolă

Jesús Huerta de Soto - Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice
cuprins

În această ediţie, a treia, a cărţii Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, s-a încercat menţinerea pe cât posibil a conţinutului, structurii și paginaţiei celor două ediţii precedente. Totuși, au fost necesare anumite modificări, pentru că m-am folosit de această nouă ocazie pentru a prezenta câteva argumente și puncte de vedere, atât în textul principal, cât și în câteva note de subsol. Bibliografia a fost, de asemenea, actualizată cu noile ediţii și traduceri în limba spaniolă care au apărut în cei patru ani trecuţi de la ediţia precedentă și cu câteva cărţi și articole noi care sunt deosebit de relevante pentru subiectele acoperite în carte.[1] Judith Thommesen s-a ocupat de editarea versiunii în limba engleză, Money, Bank Credit, and Economic Cycles[2], confruntând cu sursele originale, cu mulă răbdare și migală, sute de citate în limba engleză și în alte limbi. A fost detectat și corectat un număr substanţial de mici greșeli de tipar și astfel efortul său a contribuit la desăvârșirea acestei terţe ediţii. Îi sunt adânc recunoscător atât ei, cât și Dr. Gabriel Calzada, profesor asociat al Universităţii Rey Juan Carlos, pentru ajutorul în verificarea și corectarea unor referinţe bibliografice.

În perioada trecută de la publicarea ediţiei precedente, tendinţele economice au fost marcate de o puternică inflaţie fiduciară și creșterea bruscă a deficitelor publice cauzate de finanţarea războiului din Iraq și de costurile generate de „statul bunăstării”, care este năpădit în majoritatea ţărilor occidentale de probleme grave și de nerezolvat. Oferta monetară și rata dobânzii au fost supuse în continuare manipulării. Rezerva Federală a Statelor Unite a redus rata până la un minim istoric de 1%, împiedicând astfel procesul necesar de îndreptare a erorilor investiţionale făcute înainte de recesiunea din 2001. Aceste împrejurări au provocat un nou avânt speculativ în pieţele imobiliare, alături de o creștere puternică a preţului produselor energetice și a materiilor prime, pentru care există o cerere nelimitată la nivel mondial, datorită proiectelor investiţionale iniţiate în principal în bazinul asiatic și mai ales în China. Astfel, se pare că ne apropiem de binecunoscuta fază culminantă a ciclului economic, dinaintea fiecărei recesiuni economice. În plus, foarte recenta întoarcere la 180 de grade a politicii monetare a Rezervei Federale, care a crescut rata dobânzii până la 4% în doar câteva luni, confirmă și mai mult tendinţele.

Sper ca această nouă ediţie să fie de ajutor cititorilor și cercetătorilor pentru mai buna înţelegere a fenomenelor economice care îi înconjoară. Sper să ajute și la convingerea specialiștilor și responsabililor politicilor economice curente că trebuie să abandonăm cât se poate de curând ingineria socială din sfera monetară și financiară. Atingerea acestor scopuri ar însemna îndeplinirea completă a unuia dintre obiectivele mele cele mai importante.

Jesús Huerta de Soto

Formentor

28 august 2005
[1] O asemenea carte este cea a lui Roger W. Garrison, Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, publicată de Routledge în Londra și New York în 2001, trei ani după apariţia primei ediţii spaniole a căţii Moneda, creditul bancar și ciclurile economice. Textul lui Garrison poate fi considerat complementar celui de faţă. Cartea sa este meritorie în special pentru că dezvoltă analiza austriacă a capitalului și ciclurilor economice în contextul diferitelor paradigme ale macroeconomiei moderne, iar abordarea și limbajul pe care le folosește sunt atât de comune cu cele folosite de mainstream-ul disciplinei noastre. Așadar, cartea lui Garrison va fi cu siguranţă de ajutor pentru a-i face pe economiști, în general, atenţi la necesitatea de a lua în consideraţie perspectiva austriacă și avantajele sale comparative. Eu am senzaţia că explicaţiile lui Garrison sunt prea mecaniciste și că nu reușește să ofere analizei sale suficiente justificări din punct de vedere juridic-instituţional. Cu toate acestea, am considerat că merită să promovez traducerea cărţii sale de către o echipă de profesori și discipoli din catedra mea de la Universitatea Rey Juan Carlos. Dr. Miguel Ángel Alonso Neira a condus această echipă, iar traducerea a fost deja publicată în Spania cu titlul Tiempo y dinero: la macroeconomía en la estructura del capital, Union Editorial, Madrid, 2005.

[2] Ediţia în limba engleză este o carte frumos tipărită în 2006 cu titlul Money, Bank Credit, and Economic Cycles, sub auspiciile Institutului Ludwig von Mises din Auburn, Alabama, mulţumită sprijinului președintelui său, Llewellyn H. Rockwell, Jr.

cuprins
© Institutul Ludwig von Mises - România