Nota traducătorului

Ludwig von Mises - Socialismul. O analiză economică şi sociologică.
cuprins

Lucrarea de faţă a fost tradusă după prima ediţie engleză (apărută în anul 1936, în traducerea lui J. Kahane, B. Sc. (Econ.)) a lucrării profesorului Ludwig von Mises, intitulată Die Gemeinwirtschaft (Economia colectivistă), care a văzut pentru întâia oară lumina tiparului în anul 1922. Autorul, care a ajutat la tot pasul pregătirea ediţiei engleze, a inserat în aceasta adăugiri, în special cu privire la problema calculului economic şi a şomajului (vezi Anexa), care nu se găsesc în ediţia germană. Anumite modificări în terminologie au fost necesare pentru a face textul inteligibil pentru cititorul român.

cuprins
© Institutul Ludwig von Mises - România