Cuvânt înainte

Walter Block - În apărarea indezirabililor: peştele, prostituata, spărgătorul de grevă, patronul, calomniatorul, cămătarul şi alţi stigmatizaţi din galeria şmecherilor societăţii americane.
cuprins

De multă vreme, economiştii pieţei libere au arătat cum activităţile pieţei aduc beneficii publicului adesea neatent. Încă de pe vremea lui Adam Smith, ei au arătat cum producătorii şi oamenii de afaceri, motivaţi în general numai de câştigul personal, aduc în mod neintenţionat avantaje imense publicului general. De exemplu, căutând să-şi maximizeze profiturile şi să-şi minimizeze pierderile, oamenii de afaceri sunt împinşi să satisfacă cererile consumatorilor în cel mai eficient mod. Economiştii au arătat de multă vreme aceste lucruri la modul abstract; iar în ultimii ani ei ne-au îmbogăţit cunoştinţele ilustrând în numeroase cazuri, la concret, superioritatea şi eficienţa domeniului privat. Dar cercetările economiştilor s-au rezumat, cu o sobră pedanterie, la ramurile „respectabile”: la activităţi cum sunt agricultura, gazele naturale, locuinţele, liniile aeriene şi aşa mai departe. Până la această carte, nici un economist nu a avut curajul profesorului Walter Block de a aborda frontal statutul moral şi economic al zecilor de profesii şi ocupaţii acuzate, dispreţuite şi extrem de prost înţelese din societatea noastră: cei pe care el, pe drept cuvânt, îi numeşte „ţapii ispăşitori ai economiei”. Fără teamă, dar cu logică şi îndrăzneală tranşantă, profesorul Block reabilitează şi demonstrează considerabilele merite economice ale unor astfel de ocupaţii-ţapi ispăşitori, cum sunt peştele, şantajistul sau proprietarul de locuinţe din ghetou. În acest mod, pe lângă redefinirea valorii acestor ocupaţii mult învinuite, Pledoarii imposibile îndeplineşte serviciul de a sublinia, în termenii cei mai compleţi şi clari, natura esenţială a serviciilor productive îndeplinite de toţi oamenii pe piaţa liberă. Luând exemplele cele mai extreme şi arătând cum funcţionează principiile lui Smith chiar şi în aceste cazuri, pentru a demonstra fezabilitatea şi moralitatea pieţei libere, cartea face mai mult decât o duzină de volume mai sobre despre ramuri şi activităţi mai respectabile. Testând şi dovedind cazurile extreme, cu atât mai mult el ilustrează şi verifică teoria.

Aceste studii de caz au de asemenea o considerabilă valoare de şoc. Abordând implacabil un caz „extrem” după altul – ceea ce, de regulă, şochează în mod garantat sensibilitatea cititorului – profesorul Block îşi constrânge lectorul să gândească şi să-şi regândească reacţiile emoţionale, reflexe iniţiale, şi să dobândească o nouă şi mult mai profundă apreciere a teoriei economice şi a virtuţilor şi operaţiilor pieţei libere. Chiar şi mulţi cititori care acum cred că sunt adepţi ai pieţei libere trebuie să fie pregătiţi să sesizeze până la capăt implicaţiile logice ale credinţei într-o economie liberă. Această carte va fi o aventură interesantă şi şocantă pentru majoritatea cititorilor, chiar şi pentru cei care cred că sunt deja convertiţi la meritele economiei de piaţă.

Bine-bine, vor concede unii cititori, suntem de acord că aceşti oameni îndeplinesc într-adevăr servicii economice valoroase. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, de ce să-i numim „eroi”? De ce este peştele sau speculantul mai „eroic” şi deci, într-un anume sens, mai moral decât alţi producători mai respectabili: băcanii, croitorii, oţelarii etc.? Explicaţia se găseşte tocmai în extrema lipsă de respectabilitate a ţapilor ispăşitori din cartea profesorului Block. Pentru că băcanului, oţelarului şi celorlalţi li se permite în general să-şi vadă de afaceri nevătămaţi şi să câştige respect şi prestigiu din partea celorlalţi membri ai comunităţii. Dar lucrurile nu stau la fel şi pentru ţapii ispăşitori; pentru că nu numai că serviciile lor economice nu sunt recunoscute, dar ei înfruntă dispreţul universal şi ura tuturor membrilor societăţii, plus restricţiile şi interdicţiile suplimentare pe care guvernele le-au plasat în mod aproape universal asupra activităţilor lor. Dispreţuiţi şi condamnaţi fără milă de societate şi de stat în aceeaşi măsură, paria sociali şi proclamaţi în afara legii de către stat, colecţia de ţapi ispăşitori ai profesorului Block îşi vede totuşi de treabă; continuând în mod eroic să ofere serviciile lor economice colţilor dispreţului şi ilegalităţii universale. Ei sunt cu adevărat eroi; aduşi aici de tratamentul nedrept din partea societăţii şi a aparatului de stat.

Eroi da, dar nu în mod necesar şi sfinţi. Când autorul conferă statura morală de erou unui spărgător de grevă, unui cămătar, unui peşte şi aşa mai departe, aceasta nu înseamnă că el consideră aceste activităţi în mod intrinsec mai morale decât oricare altele. Pe o piaţă liberă şi într-o societate care tratează cămătarul, proprietarul de locuinţe din ghetou sau muncitorul la negru exact în acelaşi mod drept în care tratează alte ocupaţii, ei nu ar mai fi eroi şi cu siguranţă nu ar fi mai morali decât oricine altcineva. Statutul lor eroic, pentru profesorul Block, este numai în funcţie de restricţiile nedrepte pe care alţi oameni le-au plasat asupra lor. Paradoxul fericit al acestei cărţi este acela că, dacă sfatul ei implicit ar fi urmat, iar bărbaţii şi femeile descrişi în aceste pagini nu ar mai fi trataţi cu dispreţ şi constrângere legală, atunci şi doar atunci ei ar înceta să mai fie eroi. Dacă nu vă place ideea ca un cămătar sau un proprietar de locuinţe din ghetou să fie un erou, atunci singurul mod de a-l priva de această ipostază este să îndepărtaţi restricţiile pe care oamenii cu concepţii eronate le-au plasat asupra lui.

Murray N. Rothbard

cuprins
© Institutul Ludwig von Mises - România