Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

În momentul înregistrării pe site-ul Librăria Mises prin crearea unui cont, prin accesarea, comandarea sau achiziționarea diferitelor produse, ori prin activarea unor materiale promoționale sau publicitare, mises.ro va solicita și prelucra informații cu caracter personal de natură să identifice o anumită persoană.

Librăria Mises este denumirea comercială a Institutului Ludwig von Mises România (Asociația), persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, Șos. Iancului nr. 53, bl. 102B, sc. B, et. 5, ap. 63, sector 2, cu număr de ordine în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 1750/A/2001, cod unic de înregistrare fiscal 14265750, cont bancar RO87RNCB0090000677370001 deschis la BCR Sucursala Lipscani.

Secțiunea 1 – Ce date personale se colectează; scopul și durata stocării

Categoriile de date personale colectate, scopul colectării acestora și perioada de stocare:

 1. Date cu caracter personal colectate la procesarea comenzilor transmise și crearea conturilor cumpărătorilor
 2. Date: nume și prenume, adresă poștală, număr de telefon, adresă de e-mail, datele comenzilor
 3. Scopul colectării datelor: în vederea facturării produselor și serviciilor conform legii, pentru finalizarea plății și livrarea comenzilor, precum și în vederea comunicării stadiului comenzilor (inclusiv prin trimiterea de mesaje de notificare sau contactarea în cazul unor situații neprevăzute). Furnizarea acestor date este importantă pentru a putea desfășura contractul de achiziție, refuzul furnizării acestora făcând imposibilă executarea obligațiilor legale și contractuale ale Librăriei Mises
 4. Perioada de stocare: conform legii datele de facturare se mențin 5 ani; conturile clienților se mențin pe perioadă nedeterminată sau până la solicitarea clienților de ștergere a acestora, solicitare ce se transmite la adresa de e-mail[email protected]
 5. Date cu caracter personal colectate în vederea acțiunilor de marketing(transmitere newslettersau oferte cu privire la produsele oferite)
 6. Date: adresa de e-mail
 7. Scopul colectării datelor: transmiterea de notificări periodice prin intermediului newsletter-ului Librăriei Misescu referire la cursurile, cărțile, evenimentele sau recomandările noastre; transmiterea de notificări punctuale cu informații privind un produs specific pentru care clienții și-au dat acordul explicit de a fi notificați
 8. Perioada de stocare: adresa de e-mailfurnizată pentru transmiterea de comunicări este stocată pe durata menținerii acordului clientului. La retragerea consimțământului (prin dezabonare folosind opțiunea disponibilă la finalul fiecărei comunicări transmise sau printr-o notificare trimisă către [email protected]), adresa de e-mail urmează a fi ștearsă din bazele de date ale Librăriei Mises.
 9. Date cu caracter personal colectate prin intermediulformularului de contact
 10. Date: nume și adresă de e-mail
 11. Scopul colectării datelor: informațiile personale completate în formularul de contact sunt folosite strict pentru a răspunde solicitării transmise
 12. Perioada de stocare: pentru maxim 5 ani; ștergerea informațiilor se poate face mai devreme la solicitarea clienților prin transmiterea unei notificări către [email protected]
 13. Date cu caracter personal colectate prin intermediul formularului de recenzie a produselor sau prinformularul de comentarii la articolele de pe blog
 14. Date: nume, adresă de e-mail, recenzie / comentariu
 15. Scopul colectării datelor: publicarea pe site-ul Librăriei Mises, pe pagina produsului pentru care se face recenzie sau pe pagina articolului la care se adaugă un comentariu. Adresa de e-maileste utilizată ca măsură de protecție împotriva spam-ului și pentru verificarea achiziției produselor în cazul recenziilor
 16. Perioada de stocare: pe perioada existenței produsului sau articolului pe site-ul Librăriei Mises; ștergerea informațiilor stocate se poate face oricând prin trimiterea unui e-mailla adresa [email protected]
 17. Date cu caracter personal primite și înregistrate pe serverereferitoare la adresa IP și informațiile cookieale site-ului, Facebook sau Youtube – conform Politicii de utilizare cookie-uri

Secțiunea 2 – Drepturile persoanelor cu privire la prelucrarea datelor

Tuturor persoanelor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de intervenție, de opoziție, de a se adresa instanței competențe și de plângere către autoritatea de supraveghere. În înțelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus menționate aparținând persoanelor vizate au următorul conținut:

Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către acesta.

Astfel, la cererea scrisă, semnată și datată a persoanei respective, trimisă pe adresa de e-mail [email protected] o dată pe an, în mod gratuit, societatea va confirma dacă utilizează date care o privesc sau va înceta orice prelucrare a acestora.

Dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • realizarea notificării către terțele persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Astfel, Librăria Mises va rectifica, actualiza, bloca, șterge sau transforma în date anonime toate acele date a căror folosire nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001.

Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop (reprezentând alin.2 al art. 15 din legea 677/2001).

Pentru exercitarea drepturilor, precum și pentru orice aspecte ce țin de protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].

Secțiunea 3 – Divulgarea informațiilor

Librăria Mises nu va transmite (prin vânzare sau închiriere) către terțe părți informațiile dumneavoastră cu caracter personal cu excepția următoarelor cazuri:

 • cu acordul dumneavoastră
 • dacă este necesară transmiterea unor informații în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate
 • în cazul în care informația este necesară partenerilor companiei pentru facilitarea unor servicii sau produse solicitate. Companiile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate doar în măsura în care este necesară asistența lor. Companiile partenere ce au acces la date sunt:
  • furnizorul de găzduire site: M247 Europe SRL
  • furnizorul de servicii de curierat: FAN Courier Express S.R.L.
  • furnizorul de servicii de marketing – newsletter: Mailchimp (SUA)
  • furnizorul de servicii de plată: Netopia S.R.L.
  • furnizorul de servicii bancare: Banca Comercială Română
  • social media: Facebook; video-sharing: Youtube
 • putem transmite informații cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credințe dacă:
  • este prevăzut într-o dispoziție legală;
  • protejează drepturile Institutului Ludwig von Mises România sau ale companiilor afiliate;
  • previne o infracțiune sau protejează siguranța națională;
  • protejează siguranța individului sau siguranța publică;
  • aceste informații sunt necesare în vederea rezolvării diferitelor situații.
 • în cazul în care activitățile dumneavoastră contravin termenilor și condițiilor statuate de Librăria Misessau a instrucțiunilor pentru utilizarea anumitor produse și servicii;
 • în cazul în care societatea fuzionează sau e achiziționată total sau parțial de o altă companie, iar baza de date e transferată noului operator.
 • în cazul în care societatea devine insolvabilă, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul său, baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacționată doar cu acordul instanței. În cazul în care vor apărea situații menționate mai sus, veți fi anunțați prin e-mail.

Prelucrarea datelor personale se face atât în interiorul Spațiului Economic European, cât și în afara lui (cum este cazul adreselor de e-mail unde furnizorul de servicii de marketing Mailchimp este din SUA). În toate cazurile, prelucrarea se face sub rezerva restricțiilor contractuale privind confidențialitatea și securitatea, în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile privind protecția datelor.

Secțiunea 4 – Plăți on-line

Dacă decideți să finalizați o comandă printr-o plată on-line, în acest caz mises.ro vă va direcționa către o terță entitate, o companie procesatoare de plăți on-line: NETOPIA S.R.L., înregistrată în București, RO15565496, J40/9170/2003 – București.

Librăria Mises nu va avea acces la informațiile bancare și implicit nici nu le va stoca pe serverele sale.

Plățile on-line efectuate pe platforma mises.ro cu ajutorul terței entități sunt criptate folosind ultima generație de codificare de informații bancare PCI-DSS. Toate plățile on-line urmează standardele impuse de către PCI-DSS ce semnifică un efort comun din partea brandurilor Visa, MasterCard, American Express. Cerințele tehnice PCI-DSS ajută la manipularea în siguranță și securizată a informațiilor bancare de către mises.ro și compania procesatoare parteneră de plăți on-line.

Plățile on-line efectuate pe site-ul nostru beneficiază de protocolul de securitate 3D Secure.

3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor și vânzătorilor în tranzacții sigure pe internet. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online. Cardurile acceptate la plata sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2).

În vederea finalizării tranzacției în condiții optime va trebui să furnizați:

 • Numele posesorului de card
 • Codul cardului (cele 4 grupe de cifre menționate pe fața cardului, fără spații)
 • Data expirării cardului
 • Codul CVV (ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda cu semnătură).

Tranzacțiile se vor efectua în lei, indiferent de cardul dumneavoastră, în condițiile convenite cu banca emitentă a cardului dumneavoastră. Pentru efectuarea tranzacției pe site-ul nostru, nu se percepe niciun comision suplimentar.

Site-ul nostru nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Secțiunea 5 – Servicii ale terților

În general, furnizorii terți folosiți de către mises.ro vor colecta, folosi și dezvălui informațiile dumneavoastră exclusiv sub stricta necesitate de a permite desfășurarea serviciilor contractate de către mises.ro.

Însă, anumiți furnizori terți, precum procesatorii de plăți, aplică propriile politici de confidențialitate a datelor pentru procesarea tranzacțiilor inițiate de către dumneavoastră. Pentru acești furnizori, vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora pentru a înțelege modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate. În special, menționăm că anumiți furnizori terți ar putea fi situați în locații cu jurisdicție diferită de mises.ro și dumneavoastră. Astfel, dacă alegeți să continuați cu o tranzacție care implică serviciile unui furnizor terț, informațiile dumnevoastră pot fi supuse legii jurisdicției în care furnizorul de servicii se află.

Se înțelege că în momentul în care utilizatorul părăsește magazinul on-line în urma unei acțiuni de direcționare sau redirecționare către site-ul sau aplicația unui furnizor terț, utilizatorul nu mai este sub incidența acestei politici de prelucrarea a datelor cu caracter personal sau a Termenilor și Condițiilor site-ului Librăriei Mises.

Secțiunea 6 – Vârsta necesară pentru consimțământ

Protecția datelor cu caracter personal ale copiilor ne preocupă în mod special. Din această cauză, nu colectăm voluntar date de la minori dacă tutorii nu și-au exprimat acordul. Dacă nu aveți cel puțin vârsta de 16 ani, completați datele personale pe site-ul mises.ro numai în măsura existenței unui consimțământ acordat de titularul răspunderii părintești. Dacă identificăm că minorii au introdus date personale fără acordul corespunzător, atunci aceste date vor fi șterse.

Secțiunea 7 – Modificări ale politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de prelucrare a datelor cu caracter personal în orice moment astfel încât vă îndemnăm să vizitați această pagină la utilizarea site-ului.

Schimbările și clarificările politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal se aplică imediat după publicarea acestora pe magazinul on-line. Dacă aducem orice modificare acestei politici, vă vom notifica folosind unul sau mai multe dintre canalele de comunicare disponibile.

Cea mai recentă actualizare a prezentei politici privind prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat la data de 18.06.2018.

Sectiunea 8 – Întrebări și informații de contact

Dacă doriți să accesați, corectați, modificați sau să ștergeți orice informație personală pe care o deținem despre dumneavoastră sau dacă doriți mai multe informații despre politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți lua legătura cu Librăria Mises transmițând un e-mail la [email protected].

 

Autori la MisesRo

Arhivă

Abonare

Newsletter MisesRo

Frecvență

Susține proiectele Institutului Mises

Activitatea noastră este posibilă prin folosirea judicioasă a sumelor primite de la susținători.

Orice sumă este binevenită și îți mulțumim!

Contact

Ai o sugestie? O întrebare?