Biblia Economică a Omului Civilizat – Un comentariu la Acţiunea umană de Ludwig von Mises

25,00 lei

Această carte s-a născut din efortul autorului de a scrie prefața tratatului de economie Acțiunea umană. 

Cuprins:

1. Introducere sau despre importanţa tratatului de economie Acţiunea umană și a lui Ludwig von Mises

2. Acţiunea umană sau cristalizarea sistemului teoretic complet al știinţei economice

3. Tăietura praxeologică sau perspectiva acţiunii umane

4. Știinţă cu metodă sau despre discernământul metodologic

5. Câteva fundături … de folos

6. Ce fel de om a fost Mises? de la reformator la istoric al declinului

7. Încheiere sau scurt cuvânt despre traducerea în limba română și traducător

Doar 2 rămase în stoc

Categorii: ,

Descriere

Murray n. Rothbard:

Acțiunea umană este izbânda; este întregul economic, clădit pe axiome praxeologice neviciate, întemeiat riguros pe analiza omului care acționează, pe individul așa cum acționează în lumea reală, animat de țelurile sale. Este știința economică dezvoltată ca disciplină deductivă, pe firul implicațiilor logice ale existenței acțiunii umane. Pentru autorul acestor rânduri, care s-a bucurat de privilegiul de a citi cartea cu ocazia publicării, ea a însemnat schimbarea cursului vieții și al ideilor. Căci ea conținea acel sistem de gândire economică pe care unii dintre noi îl visaseră, dar pe care îl socoteam de neatins: o știință economică întreagă și rațională, așa cum se cuvenea să fie, dar încă nu era. O asemenea teorie oferea Acțiunea umană.

Dimensiunile excepționale ale reușitei lui Mises pot fi măsurate și pornind de la faptul că Acțiunea umană nu este doar întâiul tratat de economie scris după primul război mondial în tradiția austriacă; este vorba despre primul asemenea tratat general, fără echivalent în orice tradiție. Într-adevăr, după primul război mondial, teoria economică n-a încetat să se fragmenteze, fărâmițată în bucăți și bucățele de analiză neintegrată; economiștii încetaseră să-și mai organizeze disciplina coerent, în întreguri deductive integrate, comparabile cu realizările antebelice datorate unor nume ilustre precum Fetter, Clark, Taussig sau Böhm-Bawerk. Astăzi încă, singurii scriitori care mai încearcă să prezinte o imagine de ansamblu a disciplinei sunt autorii de manuale elementare: prin lipsa lor de coerență ei reușesc numai să releve stadiul nefericit pe care l-a atins teoria economică. Dar Acțiunea umană a indicat calea de ieșire din mlaștina incoerenței.

A afirma că Acțiunea umană este o carte dintre acelea care „trebuie” citite e o serioasă subestimare. Aceasta este Biblia economică a omului civilizat.

 

Introducere sau despre importanţa tratatului de economie Acţiunea umană și a lui Ludwig von Mises

„Ludwig von Mises este unul dintre acei economiști și autori în general a căror situaţie poate fi descrisă ca paradoxală. Pe de o parte, cine își ia răgazul de a-i consulta opera nu poate să nu constate soliditatea edificiului teoretico-istoric construit de el. Pe de alta, nu îl regăsim în panteonul mainstream-ului actual, ba mai mult, rezervele și nuanţele în ceea ce-l privește (atât pe el cât și opera sa) par să dea măsura respectabilităţii în arena academică și nu numai.

Așa încât, cu Mises, omul contemporan fie nu are o întâlnire – și includ aici și consultările superficiale din surse indirecte cerute ici colo pe la cursurile de doctrine sau istoria gândirii economice, precum și înghiţirea pe nemestecate a teoriilor lui care poate duce la un facil atașament prin care cineva devine misesian așa cum e și microbist – fie dacă o are, aceasta devine un eveniment sau experiment crucial. Căci dacă Mises are dreptate, urmează aproape întotdeauna o repoziţionare și o restructurare consistentă a gândirii, precum și o plasare implicită sau explicită în afara sau chiar împotriva curentului dominant (deocamdată, cel puţin). Iar dacă nu are dreptate, atunci perspectiva studentului care s-a aplecat asupra operei sale s-a întărit semnificativ odată ce va fi rezistat unui set de provocări cum rar e dat să apară. Oricum am lua-o însă, Mises este din anumite puncte de vedere inevitabil – voit sau nevoit, explicit sau implicit – și asta pentru că ridică probleme și oferă răspunsuri prea importante pentru a fi onest ignorat. Iar pe cei care caută adevărul, întâlnirea cu Mises, oricare ar fi rezultatul ei, nu va putea decât să-i bucure.

Nu ne putem gândi la un experiment mai bun, mai sigur și mai … scurt (dacă ni se permite să spunem așa despre o carte de circa nouă sute de pagini) pentru a testa cele de mai sus decât lectura cărţii Acţiunea umană. Un tratat de economie. Traducerea cărţii este disponibilă pe site-ul Institutului Ludwig von Mises România – mises.ro. Sinteză a gândirii misesiene și operă de maturitate, aceasta are câteva caracteristici care o fac un produs aparte, atipic în peisajul producţiei academice a secolului XX, mai ales dacă ne concentrăm pe perioada de după marea criză din 1929-1933.

Mai întâi Acţiunea umană este unul dintre ultimele tratate de economie în sensul clasic al cuvântului, vizând să ocupe locul intermediar între manualul elementar de popularizare și articolele știinţifice specializate. Se adresează omului care, deși poate că nu știe economie deloc, are totuși calitatea de a fi educat întrun spirit mai larg și de a sta pe picioarele proprii în termeni de gândire și educaţie, fiind așadar pregătit pentru a parcurge critic și a asimila tratamentul sistematic aplicat problemelor economice. Căci cartea în discuţie până la urmă este și asta: un tratament sistematic al problemelor economice pornind de la conceptele fundamentale de acţiune umană, mijloc, scop, raritate etc., până la cele mai îndepărtate implicaţii de tipul inflaţiei simple, crizelor economice sau așa-ziselor dezechilibre din balanţele de plăţi. Și sistematică fiind, nu se va mărgini – precum pleiada de manuale de economie în tradiţia Economics-ului lui Paul Samuelson – la o organizare cel mult didactică a ideilor, concomitent cu o dezorganizare epistemologică și teoretic-economică propriu-zisă deconcertante. În această carte cititorul nu prea poate fi invitat ca, dacă-i place sau dacăl interesează o anumită temă, să sară direct la cutare capitol, sau parte, sau pagină. Explicaţiile punctuale se leagă între ele într-un tot unitar, înţelegerea acestuia din urmă fiind abia baza solidă a înţelegerii temeinice a primelor. De asemenea, cititorul va fi ferit cu Acţiunea umană de situaţiile stranii din diverse manuale moderne de economie în care i se va servi ici o explicaţie keynesiană, colo una monetaristă, bine asezonate cu  consideraţii marxiste, instituţionaliste, behavioriste sau de teoria jocurilor – toate având între ele o compatibilitate cel puţin îndoielnică.

În al doilea rând, cititorul Acţiunii umane nu poate să nu fie izbit de primele circa două sute de pagini dedicate problemelor epistemologice. Departe de a fi doar pedanterie sau test de anduranţă pentru virtualii discipoli (de tipul probelor la care se zice că erau supuși tinerii aspiranţi la statului de călugări shaolin sau participanţii la școala lui Pitagora care aveau obligaţia tăcerii în primul an), la Mises discuţia epistemologică se cere cu stringenţă tocmai pentru a face inteligibil restul demersului din tratat. Mises nu s-a apucat de epistemologie deoarece și-ar fi propus să facă economie, dar luând-o așa mai pe departe, s-a rătăcit în acest domeniu și a uitat să mai dezvolte teoriile economice propriu-zise. Tocmai pentru că a obţinut rezultate în domeniul teoriei economice și al interpretărilor istorico-economice, pe care nu le mai putea face pe deplin înţelese în contextul invaziei empirismului pozitivist și al exacerbării importanţei teoriei echilibrului general de factură walrasiană, a ajuns Mises să se vadă nevoit a-și explicita și pune pe masă și metoda și a începe discuţia de tot mai multe ori de aici. Astfel, privită în ansamblu, Acţiunea umană este remarcabilă și prin aceea că nu este nici – așa cum sugeram adineauri – tratat de metodă în care economia n-a mai apucat să intre, și nici tratat de economie fără metodă – ca multele produse grăbite ale mediului academic și educaţional contemporan.

În al treilea rând, Acţiunea umană este complet lipsită de grafice, scheme și diagrame. Sceptic absolut în privinţa acestor elemente pirotehnice cu miză cel mult didactică, Mises a optat în cunoștinţă de cauză și cu maximă acribie pentru paradigma logico-verbală în virtutea imperativului autoimpus al realismului analizei. Conștient că simplificările, modelele, graficele și schematizările sfârșesc de cele mai multe ori prin a prinde viaţă ele însele, cercetătorul părăsind finalmente realitatea pentru jonglerii cu mărgele de sticlă în spaţii conceptuale mai ușor de îmblânzit, el refuză chiar și simpla reprezentare marshalliană  a cererii și ofertei prin arhicunoscutele „curbe”. Chiar și acest simplu fapt dă mărturie pentru ideea misesiană că în centrul analizei economice trebuie să stea acţiunea umană, fenomen deloc pretabil abstractizărilor impersonale și determinist-mecaniciste.

Cartea este, prin urmare, mai mult decât un simplu tratat de economie cu prolegomene metodologice cu tot. E și un produs cultural și retoric care vorbește despre o altă lume știinţifică și nu numai. De la titlurile și citatele în franceză, germană sau latină pe care Mises le lasă netraduse cu aerul că „vorba ceea, cine n-o fi știind ce înseamnă?” până la referinţele pasagere care trădează un volum de muncă infernal din perspectiva comodităţii noastre de moderni –  la Henri Cernuschi, Mihail Rostovţev, Luis Rougier sau Ettore Ciccoti pentru a lua repede câteva la întâmplare – Acţiunea umană îi descoperă cititorului nu doar statura culturală și intelectuală a autorului, ci și un model – iarăși, abia întrezărit de noi cei din epoca vitezei și a ersatz-urilor – de cititor. Citindu-l pe Mises poţi redescoperi ce-ar însemna să scrii și să citești la modul serios. Dar totodată și cum ar trebui să arate o lume și o cultură în care aceste activităţi ar sta așezate pe făgașele lor (mai) firești.

În cele ce urmează, vom încerca să introducem cititorul în câteva mari teme misesiene, prezente firește, și-n Acţiunea umană. Pe undeva, procedând astfel, trădăm spiritul misesian, reticent cvasi-absolut la ideea de pre-mestecare a ideilor unui autor prin prefeţe sau studii introductive. Tragem nădejde însă că înţelegând înstrăinarea „oamenilor recenţi” ai acestor vremuri de tot ce însemna știinţă, teorie sau economie în perioada zenitului carierei sale, autorul însuși ar îngădui și ierta o astfel de încercare. Și vom proceda în câţiva pași. Mai întâi vom evidenţia faptul că tratatul vine ca o explicitare a presupoziţiilor teoretice generale implicite în contribuţiile fundamentale (teoria monedei, imposibilitatea calculului economic în socialism sau teoria crizelor economice) care l-au consacrat. Apoi vom evidenţia câteva caracteristici ale sistemului misesian general de teorie economică și economie politică în încercarea de a-i surprinde și sugera specificitatea. După o luare în discuţie a câtorva… să le zicem „fundături” ale tratatului care nu sunt mai puţin de folos pentru cercetătorii în tradiţia lui Mises, vom încheia cu câteva consideraţii, întâi despre Mises ca om și apoi despre traducerea disponibilă pe site-ul Institutului Ludwig von Mises România și traducător. Toate acestea, însă după o foarte scurtă încadrare a autorului și cărţii din perspectiva istoriei gândirii economice.[…]”

Informații suplimentare

Autor(i)

Editura

Anul apariției

Dimensiuni (cm)

13 x 21

Număr de pagini

150

ISBN

978-973-0-23865-5

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Biblia Economică a Omului Civilizat – Un comentariu la Acţiunea umană de Ludwig von Mises”

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *