Ludwig von Mises pe înţelesul tuturor

Murray N. Rothbard - Ludwig von Mises pe înţelesul tuturor

O concentrată introducere la Mises şi Şcoala austriacă, publicată iniţial de Rothbard în 1973. Prin căldură, strălucire şi luciditate, această scurtă lucrare clasică rămâne, în felul ei, nedepăşită chiar şi de Rothbard însuşi, în scrierile sale ulterioare, cu toate nuanţele şi rigoarea pe care acestea din urmă le adaugă. Profunzimea istorică şi accentul pus pe praxeologie şi pe metoda marginalistă, aplicate îndeosebi la teoria monetară, recomandă eseul ca pe o necesară lectură timpurie pentru toţi începătorii de orientare misesiană.

· Citeşte »

Ce le-a făcut Statul banilor noştri?

Murray N. Rothbard - Ce le-a făcut Statul banilor noştri?

Este voba despre faimoasa "teoremă a progresiei" (J.T. Salerno), una din principalele contribuţii aduse de Murray Rothbard la teoria monetară "austriacă". Recent generalizată şi apărată viguros de mai tinerii misesieni, această explicaţie istorico-praxeologică afirmă că banii discreţionari au apărut şi continuă să subziste numai datorită unei serii cumulative de violări neîntrerupte ale Dreptului la proprietate privată, e.g. impunerea legilor care silesc acceptarea în tranzacţii a monedei "oficiale", legiferarea făţişă a sistemelor bancare cu rezervă fracţionară, ce implică o confuzie deliberată a depozitelor cu împrumuturile, cartelizarea sistemului bancar sub auspiciile statului, retragerea din circulaţie a banilor-marfă selectaţi de forţele pieţei (aurul), şi revocarea formală a obligaţiilor contractuale (de rambursare la cerere) de către alianţa etatist-bancară. Mai mult, fiecare pas în direcţia colapsului monetar îşi are originile în falimentul aranjamentelor precedente, indus de precedentele încălcări ale drepturilor de proprietate, prin manipularea monedei şi a mecanismelor bancare. În consecinţă, singura cale de restaurare în cele din urmă a unei monede sănătoase -- adică a unui mediu de efectuare a schimburilor universal acceptat, care să permită desfăşurarea neobstrucţionată a calculelor de rentabilitate -- este restaurarea sistemului bancar liber bazat pe un etalon 100% aur, supus domniei dreptuluil contractual, unitatea monetară existentă urmând să fie redefinită în termenii unei greutăţi specifice de aur -- mediul de efectuare a schimburilor selectat de procesul pieţei.

Aceste rezultate ilustrează o regulă misesiană elementară: fiecare intervenţie guvernamentală în economie -- şi fiecare amânare a privatizării şi dereglementării economice -- creează noi probleme, care pun apoi guvenanţii în faţa unei alegeri: fie să revoce toate intervenţiile prealabile şi să permită revenirea societăţii la capitalismul de tip laissez-faire, fie să continue cu altele, pe drumul către socialismul deplin.

· Citeşte »

Teoria socialismului şi a capitalismului

Hans Hermann Hoppe - Teoria socialismului şi capitalismului

Poziţia misesiană nu ne poate ajuta decât să evităm câteva erori elementare, observa la un moment dat profesorul Hans-Hermann Hoppe. Păstrând în minte acest avertisment, Teoria socialismului şi a capitalismului este indispensabilă pentru toţi cei care încearcă să contureze o alternativă viabilă la actuala confuzie post-sovietică. Alături de inegalabilul pamflet monetar al lui Murray Rothbard, Ce le-a făcut Statul banilor noştri?, lucrarea poate constitui introducerea ideală, pentru această parte a lumii, la contribuţiile Şcolii austriece în domeniile dreptului si al economiei. Cititorii familiarizaţi cu marxismul vor fi atraşi de profuzimea critică a teoriei comparate a sistemelor socialiste pe care o propune aici profesorul Hoppe, teorie care, în parte, reflectă şi experienţele sale academice timpurii, sub îndrumarea lui J. Habermas, corifeul Şcolii de la Frankfurt. "Austriecii" vor aprecia, în paginile dedicate problemelor monopolului şi a bunurilor publice, întrebuinţarea nuanţată a subiectivismului economic si robusteţea accentului pus pe aplicabilitatea rezultatelor la condiţiile lumii reale.

Pe frontul etic şi epistemologic, nici unui cititor nu-i va scăpa întrebuinţarea sistematică de către profesorul Hoppe a argumentului contradicţiei performative, numit de M. Rothbard şi "principiul bumerangului" (cu o sintagmă împrumutată dintr-o lucrare dedicată de R. P. Philips filosofiei tomiste moderne), pentru a indica faptul că anumite propoziţii nu pot fi "îndepărtate" pe cale argumentativă, deoarece ele "revin" la noi, sub formă de presupoziţii inconturnabile, implicate în însuşi actul argumentării. Acest principiu serveşte la sublinierea modului în care raţionalismul misesian este valid, în vreme ce empirismul este o eroare auto-dizolvantă, transformată în pavăza intelectuală a relativismului cognitiv şi a ingineriei sociale.

Aplicat cu atenţie la presupoziţia curentă că întelegerile bilaterale paşnice atinse prin argumentaţie şi conflictul violent se exclud mutual, că distincţia între dialog paşnic si război este într-adevăr universal valabilă (aşa cum presupunea, de pildă, Papa Ioan Paul al II-lea, când afirma: "Speranţa mea fierbinte este ca liderii şi învăţătorii religioşi musulmani şi creştini să îndrume marile noastre comunităţi religioase astfel încât ele să se angajeze în dialog respectuos şi să nu mai apară niciodată ca nişte comunităţi aflate în conflict"), principiul bumerangului consolidează concluzia intuitiv plauzibilă conform căreia orice aşa-zisă etică socialistă nu este în realitate câtuşi de puţin o etică, ci numai un zgomot auto-contradictoriu, destinat să camufleze acte brutale de exploatare si de tulburare a ordinii fireşti.

· Citeşte »

Socialismul

Ludwig von Mises - Socialismul. O analiză economică şi sociologică.

La 80 de ani de la apariţia sa în limba germană, Socialismul rămâne o carte esenţială pentru înţelegerea problemelor specifice teoriilor socialiste. Mises construieşte în jurul argumentului imposibilităţii calculului economic în socialism (prezentat pentru prima dată în 1920) o critică exhaustivă a ideilor socialiste, deghizate, atunci şi acum, în veşminte aparent liberale.

Cartea este de interes nu numai pentru economistul doritor de o analiză wertfrei (neutră faţă de valori), care vede aplicată metoda misesiană a adecvării mijloacelor la scopuri, ceea ce îi garantează actualitatea în dezbaterile prezente ori viitoare asupra subiectului. Ea îl interesează deopotrivă pe cercetătorul în ştiinţe politice, pe istoric şi sociolog. Unul dintre avantajele cărţii este acela al unei abordări sistematice, deschise tuturor nivelurilor de înţelegere. Descrierea elementelor de bază ale funcţionării pieţei prefaţează analiza mai aprofundată din Acţiunea umană.

Punctul de plecare este corect identificat de Mises a fi problema proprietăţii, înţeleasă în dimensiunea sa relevantă din punct de vedere economic. Prima parte continuă cu aplicarea conceptului de proprietate si a consecinţei sale, contractul, unor aspecte variate ale vieţii sociale: economice, politice şi familiale.

· Citeşte »

Politici economice. Gânduri pentru cei de azi şi cei de mâine.

Ludwig von Mises - Politici economice. Gânduri pentru cei de azi şi cei de mâine.

Cartea conţine cele şase prelegeri susţinute de Mises la Buenos Aires în 1958 şi publicate postum în limba engleză, în anul 1979, sub titlul Economic Policy. Thoughts for today and Tomorrow. Prelegerile erau adresate unui public începător şi, de aceea, cartea este ideală pentru un prim contact cu modul de gândire al lui Mises şi al Şcolii austriece. Mai mult, cartea este importantă pentru că tratează simplu chestiuni ce sunt esenţiale pentru convieţuirea oamenilor în societate. Înţelegerea lor sau schimbarea punctului de vedere asupra lor în direcţia sugerată de Mises, se aseamănă unei schimbări bruşte de mediu, unei treceri subite de la întuneric la lumină. Cartea este admirabilă şi pentru robusteţea dată de continuitatea de la o prelegere la alta, acesta fiind un motiv în plus pentru a o citi. Şi reciti...

· Citeşte »

Precedentele · Următoarele