Ce îi împiedică pe români să economisească?

Alexandru Pătruţi

Teoria economică sănătoasă ne învaţă că pentru a consuma mai mult în viitor trebuie să ne restrângem consumul în prezent. Această teză este până la urmă de bun simţ. Orice posibilitate de creştere a bunăstării care să nu fie rezultată în urma economisirii unei părţi din venitul actual sau trecut este nulă. Cu atât mai mult, în cazul unei crize economice, economisirea este necesară. Totuşi realitatea în Europa, şi implicit în ţara noastră, este alta.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [34] · Citeşte »

The Ethics of Environmental Protection

Alexandru Pătruţi

The main objectives of this paper will be, on the one hand, to analyze the environmental legislation (viewed as a result of the environmentalists’ claims) in light of five universally valid ethical principles and on the other hand, to propose a better juridical alternative for solving conflicts regarding environmental protection.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [1] · Citeşte »

Etica protecţiei mediului

Alexandru Pătruţi

Obiectivele principale ale articolului de faţă sunt, pe de o parte, analiza legislaţiei de mediu, văzută ca rezultat al tezelor ecologiste, din perspectiva a cinci principii etice universal aplicabile şi pe de altă parte, propunerea unei soluţii juridice mai bune pentru rezolvarea conflictelor legate de protejarea mediului înconjurător.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [29] · Citeşte »

Interviu cu Hans-Hermann Hoppe despre taxare

Hans-Hermann Hoppe

Taxele nu sunt niciodată, indiferent de nivel, compatibile cu libertatea individuală şi cu drepturile de proprietate. Taxarea este o formă de furt. Cei care practică această formă de furt – statul cu diferiţii săi agenţi şi aliaţi – încearcă diverse modalităţi de a cosmetiza adevărul, dar acesta este pur şi simplu imposibil de evitat.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [10] · Citeşte »

Private production of defense – A Myth?

Alexandru Pătruţi

The concept of private production of defense is indeed a fascinating one. Why? Well, first of all, the idea that police protection is a public good and a natural monopoly is the foundation on which any government is built. Police and army forces are basically the source of power and legitimacy for the state.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [1] · Citeşte »

Este producţia privată de apărare un mit?

Alexandru Pătruţi

Conceptul de apărare privată este într-adevăr o idee fascinantă. De ce? În primul rând teoria care spune că apărarea şi poliţia sunt aşa numitele „bunuri publice” şi astfel monopoluri naturale este însăşi piatra de temelie care stă la baza apariţiei şi dezvoltării statului. Poliţia şi forţele armate sunt practic sursa principală de legitimitate a statului.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [64] · Citeşte »

Dar...tiranii războinici ar prelua controlul...

Robert P. Murphy

În ultimele săptămâni, mi-a fost pusă de două ori următoarea întrebare familiară: „Într-un sistem ’anarho-capitalist’ sau bazat pe ordinea proprietăţii private, nu ar degenera societatea într-o pleiadă de lupte constante între tiranii privaţi?” Din nefericire, nu am reuşit să ofer răspunsuri adecvate la momentul respectiv, dar sper ca în acest articol să dovedesc veridicitatea zicalei care spune că mai târziu e mai bine decât niciodată.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [10] · Citeşte »

Economia politică a voucherelor educaţionale

Dwight R. Lee

Criza din sistemul public de educaţie este reală. După orice fel de criterii rezonabile, calitatea educaţiei publice scade în timp ce costul educaţiei publice creşte. Necesitatea de a reforma sistemul de educaţie publică este clară. Părinţii doresc o educaţie de calitate pentru copiii lor, iar contribuabilii doresc servicii publice decente în schimbul banilor plătiţi la stat. Din nefericire, o evaluare realistă a necesităţii unei reforme autentice în sistemul de educaţie publică ne oferă şi motivul pentru care o asemenea reformă este extrem de improbabil să se pună în practică.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [3] · Citeşte »

Este criza financiară actuală inerentă evoluţiei capitalismului?

Alexandru Pătruţi

Scopul acestui articol va fi contrazicerea acestei sintagme care în vremurile actuale este din ce în ce mai des vehiculată nu numai în viaţa de zi cu zi, ci şi în cercurile politice şi academice, mai ales în contextul actualei crize economice. În această lucrare se va încerca o argumentare solidă pentru a apăra sistemul capitalist de tip laissez – faire de criticile care în opinia autorului sunt oarecum nefondate din punct de vedere economic, şi în anumite cazuri, chiar şi din punct de vedere moral/etic.

publicat în Ordinea proprietăţii private · Comentează [8] · Citeşte »

·