9. Împotriva socialismului monetar

Murray N. Rothbard - Manifestul liberal

Pervertirea monedei şi a activităţilor bancare, cu accentul pe stagflaţie şi "panaceul" keynesian al cronicizării deficitelor, expuse si respinse pe parcursul uneia din cele mai remarcabile şi accesibile prezentări scurte a ciclului "austriac" de afaceri.

publicat în Capitole · · Citeşte »

7. Împotriva socialismului educaţional

Murray N. Rothbard - Manifestul liberal

Copiii din şcoli cad sub influenţa a tot felul de curente nesănătoase, observa undeva Părintele Arhim. Sofronie Saharov, şi este înfiorător de greu să le stai împotrivă.

Aşezarea educaţiei exclusiv în sfera ordinii proprietăţii private este primul semn de afinitate semnificativă cu liberalismul. Nici virtutea, nici spiritualitatea şi nici comunitatea bazate pe liberă alegere, autodeterminare şi convingere nu sunt compatibile cu actualele sisteme de învăţământ, în care preocuparea centrală este reeducarea şi dresarea tinerilor prin metodele experimentale ale ingineriei sociale. După M. N. Rothbard, învăţământul de stat obligatoriu are origini protestante, în consonanţă cu ideea de moarte a virtuţii, ba chiar a acţiunii umane, în absenţa liberului arbitru. Mii de oameni sunt obligaţi să-şi petreacă cei mai impresionabili ani ai vieţii în şcoli publice sau şcoli autorizate de stat care sunt tot mai adesea veritabile laboratoare de deprindere a viciului, corupţiei şi a delicvenţei juvenile, penitenciare cu program redus unde, în cel mai "bun" caz, sunt reeducaţi în sensul preconizat explicit de către specialiştii agresiunii instituţionalizate. De-a lungul timpului, din duhul depersonalizant al protestantismului, au putut evolua şi mai evoluează reeducări de multe tipuri: naţional-etatiste, comuniste, masonice, „New Age”, ba chiar şi „liberale” – în viziunea unui liberalism schizofrenic, contradictoriu, care-şi surpa astfel propria bază: axioma non-agresiunii. Cei mai competitivi pretendenţi la acapararea sistemului de învăţământ de stat nu sunt, previzibil, adepţii vreunui „altruism prost înţeles” („să recurgem la puţină coerciţie spre ‘binele’ lor”) ci specialişti în utilizarea şcolii publice ca instrument de inculcare în rândul maselor a obedienţei iraţionale faţă de aparatul de stat.

Perspective de reformare orwelliană a "învăţământului": 1) eficientizarea directă a sistemului de reeducare, prin vouchere după reţeta economistului M. Friedman, în care statul rămâne finanţatorul şi artizanul principal al sistemului de dresură; 2) transformarea "şcolii" într-un sistem concentraţionar mai feroce (şi poate mai global) în urma unei prealabile implozii birocratice, eventual deliberat favorizate de virtuozii tiraniei, după adagiul „order out of chaos”, în versiune Mordor.

publicat în Capitole · · Citeşte »

· Următoarele