Pledoarie împotriva cotei unice

Murray N. Rothbard

Care este atunci taxa „echitabilă”? Cred că acest concept pur şi simplu nu este aplicabil. Tot ce ştiu e că în calitate de contribuabil mi-ar plăcea să-mi văd taxele oricât de mici posibil. Sugerez atunci să încetăm căutarea imposibilă a echităţii în taxare şi să încercăm să ajungem la taxe oricât de mici posibil. Pentru cine? Pentru oricine. …
În loc să ne îngrijorăm de distribuţia „echitabilă” a taxelor sau de – ceea ce se presupune a fi acelaşi lucru – alocarea egală a suferinţei fiscale, trebuie să ne propunem să minimizăm suferinţa fiscală oricât de mult posibil. Şi dacă abordăm problema în felul acesta, ne va fi uşor să găsim un acord mai mare. Mai degrabă decât să descoperim dacă o taxă pe venit proporţională, degresivă, regresivă sau progresivă este „echitabilă”, putem descoperi că suntem de acord cu reducerea taxelor asupra tuturor.

Comentează · Citeşte »

Eroarea „sectorului public”

Murray N. Rothbard

Am auzit multe lucruri în ultimii ani despre „sectorul public” şi discuţii solemne în toată ţara dacă sectorul public trebuie crescut sau nu vis-à-vis de „sectorul privat”. Însăşi terminologia evocă ştiinţa pură şi, fireşte, emerge din lumea presupus ştiinţifică, chiar dacă mai degrabă neşlefuită, a „statisticii venitului naţional”. Dar cu greu conceptul e neutru valoric, wertfrei; de fapt, e plin de consecinţe grave şi problematice.

Comentează · Citeşte »

Principiul congregaţional. Începutul unei soluţii americane pentru problema noastră şcolară

John Taylor Gatto - Cum suntem imbecilizaţi. Curriculumul ascuns al şcolarizării obligatorii Traducere de Maria Comănescu

Cred că ar trebui abolit sistemul de acreditare în învăţământ pe cât de repede posibil. Faptul că specialiştii din învăţământul acreditat sunt socotiţi ca o condiţie necesară pentru a face învăţatul posibil este o fraudă şi o escrocherie. Uitaţi-vă în jurul dumneavoastră: rezultatele diplomelor care se dau în colegiile pentru profesori sunt în şcolile pe care le vedeţi. Lăsaţi pe oricine care doreşte să predea să o facă; daţi-le familiilor înapoi banii de impozite, ca să poată alege după bunul lor plac – cine ar putea fi cumpărător mai atent ca ele, dacă li s-ar oferi mijloacele de comparaţie? Reinstauraţi sistemul congregaţional, după modelul cu adevărat nemanipulat al pieţei libere – pe această cale dialectica socială va putea reveni la viaţă. Aveţi încredere în familii şi vecinătăţi şi în persoane individuale, că-şi vor răspunde cum trebuie la întrebarea „pentru ce ne trebuie educaţia?”.

Comentează · Citeşte »

Ludwig von Mises ca raţionalist social

Joseph T. Salerno

În cea mai mare parte, scrierile lui Ludwig von Mises cu privire la societate şi evoluţia socială au fost ignorate de participanţii la renaşterea actuală a şcolii Austriece de economie şi a filosofiei politice clasic liberale. Când teoria sa socială a fost discutată, Mises le-a apărut criticilor (Barry 1987, p.59) ca „un fiu al Iluminismului plasat greşit în secolul douăzeci”. Însă această apreciere este incorectă din două motive. În primul rând, Mises critică sever meliorismul social al liberalilor iluminişti şi demonstrează că poziţia lor nu este compatibilă cu una care atribuie raţiunii umane locul central în evoluţia socială. În al doilea rând, dezvoltând o poziţie raţionalistă unică, Mises are multe de spus despre chestiuni de o importanţă centrală pentru Austriecii moderni, libertarieni şi liberali clasici, care sunt fie critici fie adepţi ai „ordinii spontane” sau/şi ai poziţiilor social evoluţioniste formulate de Hayek.

Comentează [8] · Citeşte »

Blestemul naţiunilor subdezvoltate

Ludwig von Mises

Toţi aceşti intelectuali radicali ai ţărilor subdezvoltate învinuiesc Europa şi America pentru înapoierea şi sărăcia propriilor lor popoare. Au dreptate, însă pentru motive cu totul diferite decât cele la care se gândesc. Europa şi America nu au adus blestemul ţărilor subdezvoltate, ci i-au lungit durata prin cultivarea în intelectualii lor a ideologiilor care sunt cel mai serios obstacol în calea oricărei îmbunătăţiri a condiţiilor. Socialiştii şi intervenţioniştii Occidentului au otrăvit minţile Orientului. Ei sunt responsabili pentru înclinaţiile anti-capitaliste ale Orientului şi pentru simpatia cu care intelectualii Orientului privesc la sistemul sovietic, ca la cea mai intransigentă aplicare a ideilor marxiste.

Comentează [1] · Citeşte »

Precedentele ·