Conferinţa "Economia austriacă şi pieţele financiare" -- Mises Institute

Ionela Bălțătescu · 02 iunie 2010

Toate contribuţiile la conferinţa Austrian Economics and Financial Markets (The Mises Circle in Manhattan, 22 May 2010, New York) pot fi ascultate aici:
http://mises.org/media.aspx?action=category&ID=232

Joseph Salerno: Can ABCT Explain Overconsumption Boom?

Criza financiară actuală a readus în atenţie ABCT (Austrian Business Cycle Theory), în condiţiile în care teoriile mainstream şi modelele lor matematice sofisticate nu au reuşit să explice şi să anticipeze bula speculativă imobiliară şi recesiunea care a urmat.

Comentatori media şi lideri ai comunităţilor financiare utilizează în mod curent ABCT pentru a interpreta evoluţiile pieţelor financiare. Dar ABCT a ajuns să fie percepută în mod greşit în cercurile academice mainstream (pe baza unor reformulări care îi aparţin lui Gottfried Haberler) ca o teorie a supra-investiţiilor monetare, care poate explica boom-ul la nivelul investiţiilor în bunuri de capital dar nu poate explica boom-ul la nivelul consumului.

În realitate, ABCT vorbeşte de malinvestiţii, nu de supra-investiţii şi de supra-consum în perioada de boom, în sensul de consumarea capitalului. „Esenţa boom-ului bazat pe expansiunea creditului nu este suprainvestiţia, ci investiţia greşit direcţionată, malinvestiţia” iar „boom-ul ca atare nu stimulează o restrângere, ci mai degrabă o creştere a consumului, el nu se soldează cu procurarea mai multor bunuri de capital în vederea unor noi investiţii” – spune Mises.

Marc Faber: Mirror, Mirror on the Wall, When is the Next AIG to Fall?

— În 2008 sistemul financiar global a intrat în colaps. Vor urma statele?
— Criza actuală nu a reuşit să cureţe sistemul iar politicile actuale sunt similare cu cele aplicate după 2001.
— O scurtă perioadă de boom („crack-up boom”) în condiţiile politicilor fiscale şi monetare inflaţioniste este posibilă
— Investitorii trebuie să regândească alocarea activelor la nivel global şi să-şi plaseze cel puţin jumătate din active pe pieţele emergente.
— Criza finală nu a venit încă! Atunci când va sosi, ceasul economic, social, şi geopolitic va fi resetat în mod ireversibil.

·

Comentează (se va posta după moderare, la intervale neregulate)