Human Action

Ludwig von Mises - Acţiunea umană. Un tratat de teorie economică.

Translation from english: Dan Cristian Comănescu

Introducere

1. Economie şi praxeologie [p.1]

2. Problema epistemologică a unei teorii generale a acţiunii umane [p.4]

3. Teoria economică şi practica acţiunii umane [p.7]

4. Résumé [p.10]

Partea întâi: Acţiunea umană

Capitolul I. Omul care acţionează

1. Acţiunea îndreptată către un ţel şi reacţiunea animală [p.11]

2. Condiţiile prealabile ale acţiunii umane [p.13]

Despre fericire

Despre instincte şi impulsuri

3. Acţiunea umană ca dată ultimă [p.17]

4. Raţionalitate şi iraţionalitate; subiectivism şi obiectivitate în cercetarea praxeologică [p.19]

5. Cauzalitatea ca o condiţie preliminară a acţiunii umane [p.22]

6. Alter ego-ul [p.23]

Despre efectul benefic al instinctelor

Ţelul absolut

Omul vegetativ

Capitolul II. Problemele epistemologice ale ştiinţelor acţiunii umane

1. Praxeologie şi istorie [p.30]

2. Caracterul formal şi aprioric al praxeologiei [p.32]

Pretinsa eterogenitate logică a omului primitiv

3. Structurile a priori şi realitatea [p.38]

4. Principiul individualismului metodologic [p.41]

Eu şi Noi

5. Principiul singularismului metodologic [p.44]

6. Trăsăturile individuale şi trăsăturile schimbătoare ale acţiunii umane [p.46]

7. Domeniul şi metoda specifice istoriei [p.47]

8. Concepţie şi înţelegere [p.51]

Istorie naturală şi istorie umană

9. Despre tipurile ideale [p.59]

10. Metoda ştiinţelor economice [p.64]

11. Limitele conceptelor praxeologice [p.69]

Capitolul III. Teoria economică şi revolta împotriva raţiunii

1. Revolta împotriva raţiunii [p.72]

2. Aspectul logic al polilogismului [p.75]

3. Aspectul praxeologic al polilogismului [p.76]

4. Polilogismul rasial [p.84]

5. Polilogism şi înţelegere [p.86]

6. Pledoaria pentru raţiune [p.89]

Capitolul IV. O primă analiză a categoriei de acţiune

1. Scopuri şi mijloace [p.92]

2. Ierarhia valorilor [p.94]

3. Ierarhia nevoilor [p.96]

4. Acţiunea ca schimb [p.97]

Capitolul V. Timpul

1. Timpul ca factor praxeologic [p.99]

2. Trecut, prezent şi viitor [p.100]

3. Economisirea timpului [p.101]

4. Relaţia temporală dintre acţiuni [p.102]

Capitolul VI. Incertitudinea

1. Incertitudinea şi acţiunea [p.105]

2. Semnificaţia probabilităţii [p.106]

3. Probabilitatea de clasă [p.107]

4. Probabilitatea de caz [p.110]

5. Evaluarea numerică a probabilităţii de caz [p.113]

6. Pariuri, jocuri de noroc şi alte feluri de jocuri [p.115]

7. Predicţiile praxeologice [p.117]

Capitolul VII. Acţiunea în lume

1. Legea utilităţii marginale [p.119]

2. Legea randamentelor [p.127]

3. Munca umană ca mijloc [p.131]

Munca care gratifică direct şi cea care gratifică indirect

Geniul creator

4. Producţia [p.140]

Partea a doua: Acţiune în cadrul societăţii

Capitolul VIII. Societatea umană

1. Cooperarea umană [p.143]

2. O critică a concepţiei holiste şi metafizice despre societate [p.145]

Praxeologie şi liberalism

Liberalismul şi religia

3. Diviziunea muncii [p.157]

4. Legea ricardiană a asocierii [p.159]

Erori curente referitoare la legea asocierii

5. Efectele diviziunii muncii [p.164]

6. Individul în cadrul societăţii [p.165]

Fabula comunităţii mistice

7. Marea societate [p.169]

8. Instinctul de agresiune şi de distrugere [p.170]

Răstălmăciri curente ale ştiinţelor naturale moderne, îndeosebi ale darwinismului

Capitolul IX. Rolul ideilor

1. Raţiunea umană [p.177]

2. Viziune asupra lumii şi ideologie [p.178]

Lupta împotriva erorii

3. Puterea [p.187]

Tradiţionalismul ca ideologie

4. Meliorismul şi ideea de progres [p.191]

Capitolul X. Schimbul în cadrul societăţii

1. Schimbul autistic şi schimbul interpersonal [p.194]

2. Legături contractuale şi legături hegemonice [p.195]

3. Acţiunea calculată [p.198]

Partea a treia: Calculul economic

Capitolul XI. Evaluarea fără calcul

1. Gradarea mijloacelor [p.200]

2. Ficţiunea trocului în teoria elementară a valorilor şi a preţurilor [p.201]

Teoria valorii şi socialismul

3. Problema calculului economic [p.206]

4. Calculul economic şi piaţa [p.209]

Capitolul XII. Sfera calculului economic

1. Caracterul intrărilor monetare [p.212]

2. Limitele calculului economic [p.214]

3. Versatilitatea preţurilor [p.217]

4. Stabilizarea [p.219]

5. Rădăcinile ideii de stabilizare [p.223]

Capitolul XIII. Calculul monetar ca instrument al acţiunii

1. Calculul monetar ca metodă de gândire [p.229]

2. Calculul economic şi ştiinţa acţiunii umane [p.231]

Partea a patra: Catalactica sau economia societăţii de piaţă

Capitolul XIV. Domeniul şi metoda catalacticii

1. Delimitarea problemelor catalacticii [p.232]

Negarea teoriei economice

2. Metoda construcţiilor imaginare [p.236]

3. Economia de piaţă pură [p.237]

Maximizarea profiturilor

4. Economia autistă [p.243]

5. Starea de repaos şi economia aflată în regim de rotaţie uniformă [p.244]

6. Economia staţionară [p.250]

7. Integrarea funcţiilor catalactice [p.251]

Funcţia antreprenorială în economia staţionară

Capitolul XV. Piaţa

1. Caracteristicile economiei de piaţă [p.257]

2. Bunurile de capital şi capitalul [p.259]

3. Capitalismul [p.264]

4. Suveranitatea consumatorilor [p.269]

Întrebuinţarea metaforică a terminologiei care descrie stăpânirea politică

5. Competiţia [p.273]

6. Libertatea [p.279]

7. Inegalitatea averilor şi a veniturilor [p.287]

8. Profiturile şi pierderile antreprenoriale [p.289]

9. Profituri şi pierderi antreprenoriale într-o economie aflată în creştere [p.294]

Condamnarea morală a profiturilor

Câteva observaţii despre sperietoarea consumului insuficient şi despre argumentul puterii de cumpărare

10. Promotori, manageri, tehnicieni şi birocraţi [p.303]

11. Procesul de selecţie [p.311]

12. Individul şi piaţa [p.315]

13. Propaganda de afaceri [p.320]

14. Das Volkswirtschaft [p.323]

Capitolul XVI. Preţurile

1. Procesul de formare a preţurilor [p.327]

2. Evaluare şi estimare anticipativă [p.331]

3. Preţurile bunurilor de ordin superior [p.333]

O limitare a procesului de formare a preţurilor factorilor de producţie

4. Contabilizarea costurilor [p.339]

5. Catalactică logică versus catalactică matematică [p.350]

6. Preţurile de monopol [p.357]

Tratamentul matematic al teoriei preţurilor de monopol

7. Buna voinţă [p.379]

8. Monopolul cererii [p.383]

9. Consumul afectat de preţurile de monopol [p.384]

10. Discriminarea prin preţuri din partea vânzătorului [p.388]

11. Discriminarea prin preţuri din partea cumpărătorului [p.391]

12. Conexitatea preţurilor [p.391]

13. Preţurile şi venitul [p.393]

14. Preţurile şi producţia [p.394]

15. Himera preţurilor formate în afara pieţei [p.395]

Capitolul XVII. Schimbul indirect

1. Mijloacele de efectuare a schimburilor şi moneda [p.398]

2. Observaţii asupra unor erori larg răspândite [p.398]

3. Cererea de bani şi oferta de bani [p.401]

Importanţa epistemologică a teoriei lui Carl Menger referitoare la originea banilor

4. Determinarea puterii de cumpărare a banilor [p.408]

5. Problema lui Hume şi Mill şi forţa motrice a banilor [p.416]

6. Schimbări ale puterii de cumpărare induse de bani şi de bunuri [p.419]

Inflaţia şi deflaţia; inflaţionismul şi deflaţionismul

7. Calculul monetar şi schimbările puterii de cumpărare [p.424]

8. Anticiparea schimbărilor probabile ale puterii de cumpărare [p.426]

9. Valoarea specifică a banilor [p.428]

10. Însemnătatea relaţiei monetare [p.430]

11. Substitutele monetare [p.432]

12. Limitarea emisiunii de mijloace fiduciare [p.434]

Observaţii referitoare la discuţiile despre libera competiţie bancară

13. Volumul şi compoziţia deţinerilor monetare [p.448]

14. Balanţele de plăţi [p.450]

15. Ratele de schimb interregionale [p.452]

16. Ratele dobânzii şi relaţia monetară [p.458]

17. Mijloace secundare de efectuare a schimburilor [p.462]

18. Interpretarea inflaţionistă a istoriei [p.466]

19. Etalonul aur [p.471]

Cooperarea monetară internaţională

Capitolul XVIII. Acţiunea pe parcursul trecerii timpului

1. Perspectiva în evaluarea perioadelor de timp [p. 480]

2. Preferinţa de timp ca premisă esenţială a acţiunii [p. 483]

Observaţii cu privire la evoluţia teoriei preferinţei de timp

3. Bunurile de capital [p. 490]

4. Perioada de producţie, perioada de aşteptare şi perioada de planificare [p. 493]

Prelungirea perioadei de planificare dincolo de durata anticipată a vieţii actorului

Unele aplicaţii ale teoriei preferinţei de timp

5. Convertibilitatea bunurilor de capital [p. 503]

6. Influenţa trecutului asupra acţiunii [p. 505]

7. Acumularea, menţinerea şi consumul capitalului [p. 514]

8. Mobilitatea investitorului [p. 517]

9. Banii şi capitalul; economisirea şi investiţiile [p. 520]

Capitolul XIX. Dobânda

1. Fenomenul dobânzii

2. Dobânda originară

3. Nivelul ratelor dobânzii

4. Dobânda originară într-o economie aflată în schimbare

5. Calculul dobânzii

Capitolul XX. Dobânda, expansiunea creditelor şi ciclul de afaceri

1. Problemele [p. 538]

2. Componenta antreprenorială a ratei brute de piaţă a dobânzi [p. 539]

3. Prima de preţ ca o componentă a ratei brute a dobânzii [p. 541]

4. Piaţa de credite [p. 545]

5. Efectele modificărilor relaţiei monetare asupra dobânzii originare [p. 548]

6. Rata de piaţă brută a dobânzii, aşa cum este ea afectată de inflaţie şi de expansiunea creditului [p. 550]

Presupusa absenţă a depresiunilor într-un regim totalitar

7. Felul cum este afectată rata brută de piaţă a dobânzii de deflaţie şi de contracţia creditelor [p. 566]

Diferenţa dintre expansiunea creditului şi inflaţia simplă

8. Teoria monetară, sau bazată pe creditul de circulaţie, a ciclului economic [p. 571]

9. Economia de piaţă aşa cum este ea afectată de recurenţa ciclului de afaceri [p. 574]

Erorile explicaţiilor nemonetare ale ciclului de afaceri

Capitolul XXI. Munca şi salariile

1. Munca introversivă şi cea extroversivă

2. Bucuria şi amarul muncii

3. Salariile

4. Şomajul catalactic

5. Ratele salariale brute şi ratele salariale nete

6. Salariile şi subzistenţa

O comparaţie între explicaţia istorică a ratelor salariale şi teorema regresiei

7. Felul în care oferta de muncă este afectată de dezutilitatea muncii

Observaţii despre interpretarea populară a „Revoluţiei industriale”

8. Felul cum sunt afectate salariile de vicisitudinile pieţei

9. Piaţa mâinii de lucru

Munca animalelor şi a sclavilor

Capitolul XXII. Factorii de producţie non-umani

1. Observaţii generale privind teoria rentei

2. Relevanţa factorului timp pentru întrebuinţarea pământului

3. Pământul submarginal

4. Pământul ca spaţiu ocupat

5. Preţurile pământului

Mitul pământului

Capitolul XXIII. Datele pieţei

1. Teoria şi datele [p. 647]

2. Rolul puterii [p. 648]

3. Rolul istoric al războaielor şi al cuceririlor [p. 650]

4. Omul real ca un dat [p. 652]

5. Perioada de ajustare [p. 653]

6. Limitele drepturilor de proprietate şi problemele costurilor externe şi a economiilor externe [p. 655]

Economiile externe asociate creaţiei intelectuale [p. 662]

Privilegii şi cvasi-privilegii [p. 663]

Capitolul XXIV. Armonia şi conflictul intereselor

1. Sursa ultimă a profiturilor şi a pierderilor realizate pe piaţă [p. 665]

2. Limitarea procreaţiei [p. 668]

3. Armonia intereselor „corect înţelese” [p. 674]

4. Proprietatea privată [p. 683]

5. Conflictele vremurilor noastre [p. 685]

...........................................................................

Partea a cincea: Cooperarea socială în absenţa pieţei

Capitolul XXV. Construcţia imaginară a unei societăţi socialiste

1. Originea istorică a ideii socialiste

2. Doctrina socialistă

3. Caracterizarea praxeologică a socialismului

Capitolul XXVI. Imposibilitatea calculului economic în regim socialist

1. Problema

2. Erori din trecut de concepere a problemei

3. Sugestii recente în vederea calculului economic socialist

4. Încercări succesive

5. Cvasi-piaţa

6. Ecuaţiile diferenţiale ale economiei matematice

(Cuprinsul va fi continuat odată cu publicarea următoarelor capitole)


*. Titlul original: Human Action, Henry Regnery, 3rd rev. ed., Chicago, 1966.

©Translated and published online with the permission of Mrs. Bettina Bien Greaves on behalf of the Estate of Mrs. Ludwig (Margit) von Mises.

© 2002 Institutul Ludwig von Mises - România pentru versiunea în limba română.