Lansare de carte despre antreprenoriatul politic

Institutul Mises · 22 noiembrie 2018

Sâmbătă, 17 noiembrie, a avut loc lansarea cărţii Analiza praxeologică a acţiunii politice şi a cooperării politice internaţionale: O abordare interdisciplinară la confluenţa dintre ştiinţa economică şi ştiinţa politică, de Matei-Alexandru Apăvăloaei, cercetător asociat al Institutului Mises. Cartea a apărut sub egida Editurii ASE şi reprezintă al cincilea titlu al colecţiei Studia Praxeologica.

Lucrarea abordează problematica acţiunii politice din perspectiva Şcolii Austriece, mergând pe linia misesian-rothbardiană. Demersul propus este unul teoretic (praxeologic), fiind axat pe evidenţierea celor mai generale aspecte, invariabile în timp şi spaţiu, ale acţiunii umane care vizează folosirea mijloacelor coercitive pentru a extrage resurse şi a trăi de pe seama eforturilor semenilor săi. De asemenea, lucrarea reprezintă un demers interdisciplinar care se situează la intersecţia ştiinţei economice cu ştiinţa politică.

Pe bazele oferite de ştiinţa economică, lucrarea argumentează că politica poate fi considerată o disciplină praxeologică, de natură apriorică. De asemenea, plecând de la teoria economică a antreprenoriatului, lucrarea schiţează funcţia antreprenoriatul politic şi analizează diferitele limite cu care se confruntă acţiunea politică atunci când se pune problema maximizării venitul rezidual – profitul politic.

În ultima parte a lucrării, este analizată acţiunea politică ce este întreprinsă în contextul relaţiilor internaţionale. Astfel sunt deduse implicaţiile necesare ale deciziei de cooperare între antreprenorilor politici din teritorii diferite în vederea combaterii efectelor competiţiei politice internaţionale. În acest context, este abordat şi subiectul integrării economice regionale.

Printre întrebările la care cartea caută un răspuns se regăsesc următoarele: Ce putem şti despre efectele pe care le comportă o acţiune politică? Poate fi considerată politica o disciplină ştiinţifică capabilă să ne furnizeze adevăruri necesare? Dacă orice acţiune umană conţine şi o componentă antreprenorială, putem vorbi despre funcţia antreprenorului politic? Cum ar arăta o teorie praxeologică a relaţiilor politice internaţionale? Sunt economiştii în măsură să răspundă la întrebările de mai sus?

·

Comentează (se va posta după moderare, la intervale neregulate)