Curs – critica raţiunii pure (introducere sintetică)

Academia Privată

[1] Critica raţiunii pure este opera epocală care a impus alfabetul filosofiei moderne şi contemporane. Spre deosebire de o introducere (care este o schemă abstractă), o introducere sintetică este o schemă abstractă articulată cu un comentariu pe text(deci cu o analiză concretă). Inteligenţa comentariului este aceea de a identifica centrii de forţă care reflectă holistic ideea arhitectonicii sistemului.

[2] Este plat să obiectezi că există mai multe şcoli de gândire, deci o multiplicitate de imagini ale lui Kant, aşa încât ar constitui o aroganţă pretenţia de a identifica un singur Kant în spatele fracţionării exegetice. Comentariul pe text realizează de facto reducţia fenomenologică a fracţionărilor interpretative. Vom interpreta interpretatul, nu interpretatorii. Accesul la concept va fi mai degrabă intensiv, decât extensiv. Scopul nostru este, la acest nivel, o apropriere sintactică a conceptelor-cheie kantiene, nu încă o vastă restranscripţie semantică a viziunii lui Kant.

Structura tematică a cursului:

Introducere: a priori / a posteriori, sintetic / analitic -miza posibilităţii judecăţiilor sintetice a priori

1. Estetica transcendentală (Teoria intuiţiei)

Spaţiul şi timpul

Idealitatea formelor pure ale sensibilităţii. Aporiile afectării. Corelativitatea spaţiului cu timpul. Întemeierea transcendentală a matematicii

2. Analitica transcendentală (Teoria intelectului, imaginaţiei şi eului. Categorii, scheme şi autoafectare)

Analitica conceptelor

a. Deducţia metafizică şi cea transcendentală

b. Tabelul judecăţilor şi tabelul categoriilor

c. Apercepţia ca origine a tuturor sintezelor

d. Teoria transcendentală a constituirii obiectului. Uzul imanent al intelectului

Analitica principiilor

a. Schematismul transcendental

b. Sistemul principiilor intelectului pur (axiomele intuiţiei /anticipaţiile percepţiei / analogiile experienţei / postulatele gândirii empirice în genere)

c. Teoria transcendentală a diviziunii fenomenului şi Noumenului. Uzul transcendent al intelectului

3. Dialectica transcendentală (Teoria raţiunii), Caracteristicile ideilor raţiunii, natura regulativă a raţiunii. Dialectica şi decizia raţiunii

Paralogismele raţiunii pure

a. Paralogismul substanţialităţii

b. Paralogismul simplităţii

c. Paralogismul personalităţii

d. Paralogismul idealităţii

Antitetica raţiunii pure

a. Infinitatea/ finitudinea lumii

b. Compoziţie / simplitate

c. Cauzalitate naturală / cauzalitate prin libertate

d. Există o fiinţă necesară / nu există fiinţă necesară

Idealul raţiunii pure

Idealul transcendental (Prototypon transcendentale). Argumentele raţiunii speculative pentru demonstrarea existenţei lui Dumnezeu. Critica lor.

a. Argumentul ontologic

b. Argumentul cosmologic

c. Argumentul teleologic

Metodologie transcendentală (stabilirea condiţiilor unui sistem complet al raţiunii)

a. Limitele raţiunii: disciplină (negativă) şi canon (pozitiv)

b. Ordinea raţiunii: unitate tehnică şi unitate arhitectonică. Istoria raţiunii. Trecere la Hegel

Bibliografie: Immanuel Kant: Critica raţiunii pure, trad. N. Bagdasar, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.

Idem: Kritik der reinen Vernunft, Meiner Verlag, Hamburg, Hrsgb. Jens Timmermann, 2010.

Numărul minim de participanţi – cinci, numărul maxim de participanţi – cincisprezece. Cursul poate fi urmărit şi online pe youtube (cu link dedicat ce se transmite înainte de începerea cursului). Pe parcursul cursului puteţi să adresaţi întrebări lectorului prin intermediul chat-ului dedicat. Cursul este disponbil participanţilor pe youtube 2 săptămâni pentru revizionare.

Studenţii beneficiază de o reducere de 20% (preţ curs 280 RON) folosing cuponul de reducere ”Immanuel Kant”.

https://academiaprivata.ro/magazin/critica-ratiunii-pure/

Comentează (se va posta după moderare, la intervale neregulate)