Dreptul şi economia firmei în tradiţia austro-libertariană: o analiză critică a guvernanţei corporative contemporane

Institutul Mises

Cursul îşi propune analiza principalei instituţii prin care afacerile contemporane îşi desfăşoară activitatea – respectiv corporaţia – şi impactul său asupra alocării resurselor în economia modernă şi a motivaţiilor actorilor economici de a se comporta economicos. Teza lectorului, construită în tradiţia şcolii austriece de economie şi a principiilor legale libertariene, este că legislaţia contemporană în domeniul societăţilor comerciale, a dreptului muncii, a pieţelor financiare şi a protecţiei consumatorului distorsionează într-un mod nefast procesul prin care se creează şi se distribuie prosperitatea.

Provocările fundamentale ale afacerilor contemporane – firmele de mari dimensiuni, aneantizarea antreprenoriatului real, birocratizarea activităţii private de afaceri, nefuncţionarea pieţelor de fuziuni şi achiziţii dar şi democraţia acţionarială, fraudele financiare, exproprierea masivă a micilor acţionari şi o clasă managerială omnipotentă – pot fi interpretate corect doar în cheia tradiţiei austro-libertariene. Pe fundalul teoriei austriece a activităţii antreprenoriale şi pornind de la instituţii legale precum corporaţia, răspunderea limitată, relaţia principal - agent, datoria fiduciară, cursul va explora mecanismele prin care decizia este luată în cadrul firmelor moderne şi a modului în care diferite categorii legale de actori economici influenţează această decizie.

Lector

Radu Cristian Muşetescu este profesor de afaceri internaţionale în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Absolvent al Facultăţii de Relaţii Economice Internaţionale, a urmat cursurile unui program de studii aprofundate pe Geopolitică şi Geostrategie în cadrul aceleiaşi universităţi. Ulterior, a abordat tema „Alianţelor strategice între firme pe plan internaţional” (teza de doctorat) şi a parcurs un program de studii postdoctorale pe tema „Impactului crizei economice asupra politicii europene în domeniul ajutorului de stat”. Interesat de problematica dreptului şi a economiei, explorează subiecte legate de impactul normelor de drept asupra alocării de prosperitate şi a motivaţiilor de comportament economic. Subiecte precum dreptul şi economia firmei, firmele de mari dimensiuni, dreptul natural dar şi teoria intervenţiei publice şi internaţionalizarea afacerilor sunt în centrul atenţiei sale. Este cercetător asociat al Institutului Ludwig von Mises – România.

Cum se desfăşoară întâlnirea?

Întâlnirea va consta într-o prezentare, urmată de o sesiune de întrebări şi discuţii. Numărul maxim de participanţi înscrişi este de 15.

Perioada de desfăşurare a cursului

Cele 3 întâlniri ale cursului se vor desfăşura în perioada 9 noiembrie – 23 noiembrie 2016, săptămânal, miercuri, începând cu orele 18,30. Durata întâlnirii este de cca 2h/întâlnire.

Loc

Cursul se desfăşoară la sediul Academiei Private pe Calea Călăraşilor 161, et. 2, cam. 26, sector 2, Bucureşti.

Preţ

150 RON / 3 întâlniri, 60 RON/ 1 întâlnire

Studenţii şi elevii beneficiează de reducere: 120 RON / 3 întâlniri, 50 RON/o întâlnire

Înscriere

Pentru înscriere ne puteţi contacta per e-mail la contact@academiaprivata.ro sau pe adresa

http://academiaprivata.ro/curs/dreptul-si-economia-firmei/

Comentează (se va posta după moderare, la intervale neregulate)