Seminar Emanuel Neuman: Limitele puterii statului

Institutul Mises

Emanuel Neuman, prieten şi mentor de tinereţe al lui N. Steinhardt, care îl aminteşte de multe ori în Jurnalul fericirii (ca „Manole”, sursă a multor vorbe de duh), este probabil singurul caz de liberalism clasic lipsit de ambiguitate din spaţiul românesc până în pragul (şi-n timpul, fireşte) perioadei comuniste. Autor al unei teze de doctorat intitulată Limitele puterii statului (susţinută public în 1937), Neuman exprimă o poziţie liberală coerentă, foarte aproape de ideea statului minimal, sau „paznic de noapte”: non-intervenţionism absolut în economie, ne-implicare a statului în educaţie, cultură, familie, religie etc. Iată o mostră din gândirea lui:

„Când legea se bagă în sufletul oamenilor, când nu ţine seamă de ce se cuvine şi de ce nu se cuvine, nimic mai puţin de mirare decât că se formează o pornire generală în vederea ocolirii legilor care stânjenesc. Dacă legea conţine şi sancţiuni, lumea se învaţă să le considere ca lipsite de un caracter infamant, ca pe simple riscuri de care n-ai cum să scapi.

Cea mai importantă dintre categoriile de fraude e frauda fiscală. Ea e în directă legătură cu nerespectarea limitelor puterii Statului, cu nerespectarea naturii lucrurilor. Pentru toate atribuţiile pe care Statul le-a luat asupra sa trebuie bani cu nemiluita. Gratuitatea serviciilor publice nu e decât o greşeală de optică. Nu există servicii pe care Statul să le poată presta gratuit decât acelea pe care anumiţi cetăţeni ar dori să le plătească din punga lor, nesiliţi de nimeni. Altfel, ca să poată da unora servicii gratuite e nevoie ca alţii să plătească mai mult decât valoarea reală a serviciilor prestate, căci tot ce produce Statul revine mai scump.

Nevoia fiscală nu e îndestulătoare pentru a motiva încălcarea dreptăţii. Impozitul e imoral când e excesiv sau când e încasat prin metode greşite şi în asemenea cazuri împinge la fraudă. Mărimea impozitului e prin ea însăşi imorală şi are efecte rele. E un lucru observat demult. Excesul impozitelor are ca urmare denegarea de dreptate, pierderea libertăţii, slăbirea moralei.

Frauda [fiscală] nu se datoreşte atât imoralităţii contribuabililor, cât imoralităţii guvernelor.”

Academia privată vă propune, ca modul în cadrul seminarului Cărţi mici, idei mari, să discutăm Limitele puterii statului, lucrarea principală a lui Neuman. Deşi scrisă până în 1937, lucrarea parcă se referă la tot pasul la ziua de azi.

Cum se desfăşoară întâlnirile?

În cadrul fiecărei întâlniri vor fi prezentate pe scurt – de către lector şi, eventual, participanţi – ideile principale din capitolele cărţii propuse, după care vor urma runde de dezbateri. La înscriere, participanţii primesc cartea în format electronic.

Lector: Mihai-Vladimir Topan, Preşedinte al Institutului Ludwig von Mises – România, Conf. univ. dr. ASE – Bucureşti, Fondator alAcademiei Private

Data începerii: 1.06.2016 (miercuri, orele 18.30)

Număr întâlniri: 3

Frecvenţă: săptămânal (ultimul seminar planificat 15.06.2016)

Durată: cca 2h/întâlnire

Locaţie: Sediul ILvM-R şi al Academiei Private – Calea Călăraşilor 161, et. 2, cam. 26, sector 2, Bucureşti.

Preţ: 50 RON/seminar. Preţ redus pentru studenţi, elevi şi pensionari 40 RON. Plata se face cash în cadrul primului seminar sau prin transfer bancar.

Număr participanţi: maxim 10 cursanţi.

Comentează (se va posta după moderare, la intervale neregulate)