Donaţi 2% Institutului Mises România

Institutul Mises

Ideile bune nu răzbesc pur şi simplu de la sine, ele trebuie sprijinite

Într-un important articol din Quarterly Journal of Austrian Economics, intitulat Renaşterea „economiei austriece” – în lumina „economiei austriece” Joseph Salerno arată – şi deplânge, totodată – ceea ce el numeşte „eroarea fatală a lui Menger”: concepţia că ideile sănătoase câştigă de la sine bătălia cu cele eronate într-o arenă academică sau intelectuală ce-ar putea fi calificată ca eterică. În cuvintele sale:

În ciuda pionieratului său briliant în teoria economică, Menger a avut o concepţie eronată despre sociologia întreprinderii ştiinţifice. A negat în cuvânt şi faptă propoziţia conform căreia ar fi nevoie de instituţii - bazate pe mijloace rare, tangibile - concepute anume pentru combaterea agresivă a ideilor greşite şi a promova adevărul ştiinţific în economie.

Salerno crede însă că lupta de idei este mai complicată.

Din moment ce fiinţele umane nu sunt minţi neîntrupate care absorb instantaneu şi fără costuri cunoştinţe noi, fiecare mişcare ştiinţifică, dacă-şi pune problema să înflorească şi să avanseze, necesită un cadru instituţional. Prin cadrul instituţional al unei ştiinţe, am în vedere un set de mijloace complementare destinate dezvoltării ideilor şi teoriilor acesteia, diseminării lor în rândul cercetătorilor şi profesorilor activi, precum şi transmiterii/inculcării acestora către studenţii săi şi intelectualii publici simpatizanţi. Instituţiile constitutive ale acestui cadru includ institutele de cercetare şi bibliotecile, şcolile doctorale, conferinţele şi colocviile periodice, colecţiile de cărţi şi jurnalele academice. Bineînţeles, construcţia unui astfel de cadru instituţional necesită dispoziţia asupra unor resurse reale, mai precis proprietate, şi voinţa de a o aloca exclusiv şi fără ocolişuri pentru mersul înainte aş ştiinţei.

Economiştii austrieci şi simpatizanţii lor sunt în cea mai bună poziţie pentru a înţelege eroarea lui Menger. Şi asta chiar prin prisma dezvoltărilor din teoria economică şi filozofia politică libertariană (dar nu numai) pe care chiar ideile părintelui şcolii le-au făcut – ca fondator – cu putinţă. Cu atât mai mult cu cât observaţia lui Salerno nu se aplică numai la domeniul mai îngust al ştiinţei şi teoriei economice, ci la orice luptă de idei (economice, de filozofie politică, etice, morale, metafizice, teologice, istorice etc.). Mare minune dacă molohul etatic va da înapoi din proprie iniţiativă pe vreun front (monedă, justiţie, educaţie, etc.). Mai probabil e să bată în retragere dacă, în interstiţiile pe care inevitabil le mai are, cresc componentele acelui cadru instituţional sănătos care să găzduiască, filtreze şi perpetueze ideile, practicile şi modelele bune. Efectul demonstrativ este cu atât mai puternic.

Puteţi contribui la aceasta în multiple feluri. Una din modalităţi este şi direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către Institutul Ludwig von Mises – România.

Voi ne daţi 2%, noi vă oferim seminarii gratuite

Ajutaţi-ne să promovăm ideile şi practicile sănătoase prin direcţionarea a 2% din impozitul pe venit către Institutul Ludwig von Mises – România şi noi vă invităm gratuit la unul din cursurile organizate de Academia Privată:

1. Pentru părinţii care au o părere proastă despre sistemul educaţional de stat şi vor să înţeleagă de ce copiii nu pot realmente învăţa într-un astfel de sistem, vă propunem cursul:

John Taylor Gatto, Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling

2. Pentru cei interesaţi de fenomenul birocraţiei sau care s-au lovit de el în diverse situaţii şi doresc să-i înţeleagă natura şi resorturile:

Ludwig von Mises, Birocraţia şi imposibilitatea planificării raţionale în regim socialist

3. Pentru cei interesaţi de discuţii legate de cele mai importante aspecte (şi provocări) ale civilizaţiei moderne (de exemplu, dacă e suficientă realizarea dezideratului ordinii proprietăţii private pentru viabilitatea unei societăţi):

Serafim Rose, Nihilismul. Rădăcina Revoluţiei în epoca modernă

4. Pentru cei care vor să înţeleagă cât de departe trebuie să meargă apărarea libertăţii sau care pur şi simplu sunt curioşi care-i poziţia libertariană cu privire la probleme dificile precum traficul de droguri sau prostituţia:

Walter Block, Pledoarii imposibile

5. Pentru cei care doresc să înţeleagă - niciodată efort inutil în lumea de azi - fenomenul crizelor economice ciclice în general şi episodul paradigmatic care a condiţionat ulterior toate discuţiile legate de fenomen, anume Marea Criză din 1929-1933 (cu trimiteri la, şi paralele cu, Marea Recesiune din 2007-2008):

Robert P. Murphy, The Politically Incorrect Guide to the Great Depression and the New Deal

Vom organiza seminariile pentru donatori în mai şi iunie, sâmbăta, în două sesiuni de câte două ore. Pentru donatorii din provincie care nu pot ajunge, ne gândim să organizăm întâlniri virtuale. În condiţiile în care pentru seminarul ales nu se strâng minim 5 persoane, puteţi opta pentru orice alt seminar (2 întâlniri) oferit de Academia Privată şi Institutul Ludwig von Mises – România.

Contactaţi-ne

Fie că puteţi participa la seminariile noastre, fie că nu, tot ce trebuie să faceţi pentru a ne sprijini este să ne transmiteţi până pe data de 20 mai 2016 formularul completat pe adresa Calea Călăraşilor 161, et 2, cam 26. Pentru cei din Bucureşti putem să ridicăm formularele personal (vă rugăm să ne scrieţi pe adresa contact@mises.ro sau contact@academiaprivată.ro).

Bineînţeles, puteţi şi depune formularele direct la administraţia financiară de care aparţineţi.

Aici aveţi datele noastre:

Asociaţia „Institutul Ludwig von Mises - România”

Cod unic de înregistrare: 14265750

Cont in lei: RO87RNCB0090000677370001

Formulare precompletate cu datele Institutului Mises:

Pentru cei cu o singură sursă de venit (ex.: salariul de la un singur angajator pe toată durata anului):

Declaraţia 230 [pdf]

Pentru cei cu mai multe surse de venit:

Declaraţia 200 [pdf]

Sediul nou din Calea Călăraşilor 161

Institutul Mises

Sediul Academiei Private şi al Institutului Ludwig von Mises România se află, începând cu luna octombrie 2015, pe Calea Călăraşilor nr. 161, et. 2, cam. 26, într-o clădire de birouri.

La parterul clădirii este Centrul Bioclinica, un laborator de analize medicale. Intrarea se face prin curtea clădirii. Ca reper, clădirea se află între Hala Traian si Universitatea Hyperion, chiar lângă Hotel Răzvan.

Pentru cei care vin cu mijloace de transport în comun, puteţi ajunge la noi cu:
- autobuzul: 133 până la staţia ”Hala Traian”
- tramvaiele: 40 şi 56 până la staţia ”Hala Traian” sau ”Universitatea Hyperion” sau tramvaiul 14 până la staţia ”Hala Traian”
- troleibuzele: 70 şi 79 până la staţia ”Calea Călăraşilor”.

Mai jos puteţi vedea câteva imagini cu noul sediu:

Scurtă prezentare


Institutul Mises din România apărut în 2001 ca împlinire şi mediu pentru diseminarea ideilor discutate la seminarul privat pe care Cristian Comănescu îl organiza încă de la începutul anilor 1990. Nucleul institutului rămâne până astăzi Seminarul Mises, condus în manieră socratică pentru descoperirea argumentelor ce ţin de teoria economică, aşa cum a fost aceasta schiţată şi parţial definitivată de giganţii Şcolii austriece.

Din dorinţa de a obţine o viziune universală şi unitară a lumii, seminarul a avansat în timp spre elucidarea conexiunilor economiei cu alte domenii ale cunoaşterii, căutând mai ales afinităţile cu dreptul şi teologia, în tradiţia liberalismului clasic şi în cea patristică ortodoxă, toate având în comun persoana şi dialogul interpersonal.

Pe lângă seminarul condus de Cristian Comănescu există un seminar pentru cei care se axează pe consolidarea fundamentelor economice, denumit Cărţi mici, idei mari. În plus, Institutul Mises oferă cadrul pentru discutarea unor subiecte economice specializate de către cercetătorii care au sau sunt candidaţi la obţinerea titlului de doctor în economie.

Site-ul institutului a acumulat într-un timp relativ scurt un volum remarcabil de lucrări fundamentale ale Şcolii austriece, de la broşuri şi articole până la tratate de peste o mie de pagini, precum Acţiunea umană, sau Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice. Institutul Mises propune şi o serie de titluri tipărite în colecţia Praxeologie şi societate.

Pe lângă acestea, Institutul Mises oferă revista online Ordinea proprietăţii private, a cărei menire este de a găzdui în paginile sale analize - în spiritul libertăţii şi cumsecădeniei - ale problemelor cu care fiecare dintre noi ne confruntăm acasă, pe stradă, în „cetate”, la locul de muncă, în presă sau, în momentele de zăbavă, asupra vreunei cărţi.

Pentru scurte comentarii de ştiri sau pentru atenţionarea asupra unor subiecte interesante, punem la dispoziţia cititorilor noştri blogul institutului.