Contact
Adresa pentru corespondenţă:

Asociaţia „Institutul Ludwig von Mises - România”
Calea Călăraşilor 161, et. 2, cam. 26,
Sector 3, Bucureşti