Prefaţă la ediţia a doua în limba spaniolă

Jesús Huerta de Soto - Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice
cuprins

După succesul primei ediţii a cărţii Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice, care s-a vândut repede, sunt încântat să prezint publicului vorbitor de limba spaniolă ediţia a doua. Pentru a evita confuziile şi a uşura munca cercetătorilor şi savanţilor, conţinutul, structura şi paginaţia primei ediţii au fost păstrate în cea de-a doua, cu toate că a fost examinată riguros şi s-au eliminat toate greşelile de tipar.

În urma unui deceniu caracterizat de o mare expansiune a creditului şi lansarea unui mare avânt financiar, evoluţia evenimentelor economice din 1999 până în 2001 a fost marcată de prăbuşirea valorilor bursiere şi apariţia unei recesiuni care a cuprins simultan Statele Unite, Europa şi Japonia. Aceste circumstanţe au oferit o ilustrare mai bună şi mai completă a analizei prezentate în această carte decât cele existente când a fost publicată prima ediţie, în 1998. Pentru că statele şi băncile centrale au ales să reacţioneze la atacurile teroriste asupra Centrului Comerţului Mondial (World Trade Center) din New York prin manipularea ratelor dobânzii, reducându-le până la niveluri de minim istoric (1% în Statele Unite, 0,15% în Japonia şi 2% în Europa), expansiunea masivă a mediilor fiduciare injectate în sistem vor prelungi şi împiedica realinierea necesară a structurii reale de producţie şi, pe deasupra, este posibil să provoace o periculoasă stagflaţie. Date fiind aceste condiţii economice îngrijorătoare, care s-au tot repetat de la apariţia sistemului bancar actual, nădăjduiesc foarte tare ca analiza din această carte să-l ajute pe cititor să înţeleagă şi să interpreteze fenomenele care îl înconjoară şi, de asemenea, să aibă o influenţă pozitivă asupra opiniei publice, a colegilor mei universitari şi asupra autorităţilor din guvern şi banca centrală, responsabile de politicile economice.

Au apărut diverse recenzii ale primei ediţii ale acestei cărţi şi le sunt recunoscător eminenţilor lor autori pentru multele comentarii favorabile.[1] Cu toţii au recomandat traducerea acestei cărţi în limba engleză şi acest lucru este acum înfăptuit. Sper, cu voia Domnului, ca prima ediţie engleză a acestei cărţi să fie publicată în curând în Statele Unite şi, astfel, să fie disponibilă unora dintre cele mai influente cercuri academice şi politice.

În ultimii ani, acest manual a fost folosit cu succes ca suport de curs în semestrul dedicat teoriei monetare, bancare şi a ciclurilor economice din cursurile de Economice politică şi Introducere în economie, iniţial la Universitatea Complutense din Madrid şi apoi la Facultatea de drept şi ştiinţe sociale a Universităţii Rey Juan Carlos, de asemenea din Madrid. Această experienţă educaţională a fost fundamentată pe o abordare instituţională şi vădit multidisciplinară a teoriei economice şi cred că această metodă poate fi aplicată uşor şi cu succes oricărui alt curs asociat cu teoria bancară (Politică economică, Macroeconomie, Teorie monetară şi financiară etc.). Această experienţă nu ar fi fost posibilă fără interesul acut şi entuziasmul manifestate de sute de studenţi pe măsură ce studiau şi discutau învăţăturile conţinute în acest volum. Această carte, pe care s-au străduit să o studieze, le este dedicată şi le mulţumesc tuturor. Fie să-şi cultive în continuare spiritul critic şi curiozitatea intelectuală pe măsură ce avansează spre treptele mai înalte şi din ce în ce mai fertile ale călătoriei lor formative.[2]

Jesús Huerta de Soto

Madrid

6 decembrie 2001
[1] Le sunt recunoscător îndeosebi lui Leland Yeager (Review of Austrian Economics 14, nr. 4, 2001, p. 255) şi lui Jörg Guido Hülsmann (Quarterly Journal of Austrian Economics 3, nr. 2, 2000, p. 85–88) pentru remarcile făcute.

[2] Comentariile asupra acestei ediţii secunde sunt binevenite la adresa huertadesoto@dimasoft.es.

cuprins
© Institutul Ludwig von Mises - România