Prefaţă la ediţia a treia în limba spaniolă

Jesús Huerta de Soto - Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice
cuprins

În această ediţie, a treia, a cărţii Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos, s-a încercat menţinerea pe cât posibil a conţinutului, structurii şi paginaţiei celor două ediţii precedente. Totuşi, au fost necesare anumite modificări, pentru că m-am folosit de această nouă ocazie pentru a prezenta câteva argumente şi puncte de vedere, atât în textul principal, cât şi în câteva note de subsol. Bibliografia a fost, de asemenea, actualizată cu noile ediţii şi traduceri în limba spaniolă care au apărut în cei patru ani trecuţi de la ediţia precedentă şi cu câteva cărţi şi articole noi care sunt deosebit de relevante pentru subiectele acoperite în carte.[1] Judith Thommesen s-a ocupat de editarea versiunii în limba engleză, Money, Bank Credit, and Economic Cycles[2], confruntând cu sursele originale, cu mulă răbdare şi migală, sute de citate în limba engleză şi în alte limbi. A fost detectat şi corectat un număr substanţial de mici greşeli de tipar şi astfel efortul său a contribuit la desăvârşirea acestei terţe ediţii. Îi sunt adânc recunoscător atât ei, cât şi Dr. Gabriel Calzada, profesor asociat al Universităţii Rey Juan Carlos, pentru ajutorul în verificarea şi corectarea unor referinţe bibliografice.

În perioada trecută de la publicarea ediţiei precedente, tendinţele economice au fost marcate de o puternică inflaţie fiduciară şi creşterea bruscă a deficitelor publice cauzate de finanţarea războiului din Iraq şi de costurile generate de „statul bunăstării”, care este năpădit în majoritatea ţărilor occidentale de probleme grave şi de nerezolvat. Oferta monetară şi rata dobânzii au fost supuse în continuare manipulării. Rezerva Federală a Statelor Unite a redus rata până la un minim istoric de 1%, împiedicând astfel procesul necesar de îndreptare a erorilor investiţionale făcute înainte de recesiunea din 2001. Aceste împrejurări au provocat un nou avânt speculativ în pieţele imobiliare, alături de o creştere puternică a preţului produselor energetice şi a materiilor prime, pentru care există o cerere nelimitată la nivel mondial, datorită proiectelor investiţionale iniţiate în principal în bazinul asiatic şi mai ales în China. Astfel, se pare că ne apropiem de binecunoscuta fază culminantă a ciclului economic, dinaintea fiecărei recesiuni economice. În plus, foarte recenta întoarcere la 180 de grade a politicii monetare a Rezervei Federale, care a crescut rata dobânzii până la 4% în doar câteva luni, confirmă şi mai mult tendinţele.

Sper ca această nouă ediţie să fie de ajutor cititorilor şi cercetătorilor pentru mai buna înţelegere a fenomenelor economice care îi înconjoară. Sper să ajute şi la convingerea specialiştilor şi responsabililor politicilor economice curente că trebuie să abandonăm cât se poate de curând ingineria socială din sfera monetară şi financiară. Atingerea acestor scopuri ar însemna îndeplinirea completă a unuia dintre obiectivele mele cele mai importante.

Jesús Huerta de Soto

Formentor

28 august 2005
[1] O asemenea carte este cea a lui Roger W. Garrison, Time and Money: The Macroeconomics of Capital Structure, publicată de Routledge în Londra şi New York în 2001, trei ani după apariţia primei ediţii spaniole a căţii Moneda, creditul bancar şi ciclurile economice. Textul lui Garrison poate fi considerat complementar celui de faţă. Cartea sa este meritorie în special pentru că dezvoltă analiza austriacă a capitalului şi ciclurilor economice în contextul diferitelor paradigme ale macroeconomiei moderne, iar abordarea şi limbajul pe care le foloseşte sunt atât de comune cu cele folosite de mainstream-ul disciplinei noastre. Aşadar, cartea lui Garrison va fi cu siguranţă de ajutor pentru a-i face pe economişti, în general, atenţi la necesitatea de a lua în consideraţie perspectiva austriacă şi avantajele sale comparative. Eu am senzaţia că explicaţiile lui Garrison sunt prea mecaniciste şi că nu reuşeşte să ofere analizei sale suficiente justificări din punct de vedere juridic-instituţional. Cu toate acestea, am considerat că merită să promovez traducerea cărţii sale de către o echipă de profesori şi discipoli din catedra mea de la Universitatea Rey Juan Carlos. Dr. Miguel Ángel Alonso Neira a condus această echipă, iar traducerea a fost deja publicată în Spania cu titlul Tiempo y dinero: la macroeconomía en la estructura del capital, Union Editorial, Madrid, 2005.

[2] Ediţia în limba engleză este o carte frumos tipărită în 2006 cu titlul Money, Bank Credit, and Economic Cycles, sub auspiciile Institutului Ludwig von Mises din Auburn, Alabama, mulţumită sprijinului preşedintelui său, Llewellyn H. Rockwell, Jr.

cuprins
© Institutul Ludwig von Mises - România